Välkommen till Socialdemokraterna i Kungälv

Socialdemokraterna i Kungälv sätter vård, omsorg och skola i samklang med en starkt växande stad i fokus. I vår Kommun skall alla ha en plats, ett arbete eller utbildning och alla skall känna sig integrerade i samhället.

Förnyelsebar energi

Prioritera och utveckla de förnyelsebara energikällorna, ett långsiktigt mål är att bli självförsörjande. Kungälvs unika geografi ger möjligheten att utvinna energi ur såväl luft, vatten som sol i olika former.

Läs mer

Miljö

Hållbar utveckling handlar om en medveten och balanserad användning av olika resurser. För att utvecklingen ska gå åt rätt
håll har vi antagit en översiktsplan.

Läs mer

Äldreomsorg

Alla äldre skall bemötas med respekt och ha ett gott liv. Äldreomsorgen skall ha en hög kvalitet och vara likvärdig i hela kommunen. Kungälv växer och folk lever längre, de allra flesta vill bo kvar hemma hela livet.

Läs mer

Facebookinlägg

Socialdemokraterna Kungälv har delat Marcus Oscarssons inlägg.
Socialdemokraterna Kungälv

... Mer...Mindre...

19 timmar sedan

Ladda mer

 

 

Kontakt

Erika Sjöblom
Ordförande Arbetarekommunen,
070-928 76 13,erika.sjoblom@kungalv.se

Miguel Odhner
Gruppledare Socialdemokraterna, 070-352 01 01

Nalle Johansson
Webbredaktör, nalle@forsvarsmakten.eu

Telefon Arbetarkommunen:
0303-13260

E-post:
Epost hänvisas till erika.sjoblom@kungalv.se

Besöksadress/Postadress:
Västra Strandgatan 2
442 30 Kungälv

Org. Nr:
853300-3425

Plusgiro:
122 63-0 Kungälvs socialdemokratiska arbetarekommun
73 62 43-7 Kungälvs Soc. Arbetarekommuns VALFOND

 

Engagera dig »