Arbete

Till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Då behövs fler jobb. Det kräver samarbete och investeringar i framtiden. Med fler jobb får har vi råd med en god välfärd – skola, vård och omsorg.

Läs mer

Vård och omsorg

Behoven för vård och omsorg förändras genom livet. I Kungälv är vår målsättning att alla får den hjälp de behöver.
Alla äldre skall bemötas med respekt och ha ett gott liv. Äldreomsorgen skall ha en hög kvalitet och vara likvärdig i hela kommunen.

Läs mer

Barn och unga

Kungälv skall vara en attraktiv kommun för alla åldrar. Därför ser vi till att satsa på barn och unga. Genom att göra rätt från början undviker vi utanförskap och kriminalitet. Genom satsningar på barn och unga utvecklas kommunen positivt och fler barnfamiljer väljer att flytta hit.

Läs mer

Miljö

Hållbar utveckling handlar om en medveten och balanserad användning av olika resurser. För att utvecklingen ska gå åt rätt håll har vi antagit en översiktsplan.

Läs mer

Turism

Kungälvs kommun är unik med sina båda sina fästningar Bohus och Carlsten.
Turismen är dock så mycket mer med naturskön miljö,  Kungälvs stad med historiska trästaden och en spännande stadskärna med ett nytt resecentrum och nya shoppingcentra. I Marstrand står havet i centrum och den fria horisonten tillsammans med sol och salta bad lockar till ett besök. Segling, skaldjur och promenader står ofta på agendan.

Läs mer

Aktuellt inom AK och föreningar

Det finns inga kommande evenemang just nu.


Socialdemokraterna Kungälv
Socialdemokraterna Kungälv3 dagar sedan
164 nya miljoner tillförs, slopar krav på effektivisering och ökar förtroendet för medarbetarna

Kungälvstrion tar ett stort steg från detaljstyrning, justerar upp budget och inför en tydlig tillitsbaserad ledning och styrning.

Budget 2022 är under beredning och skall beslutas i kommunstyrelsen den 13 oktober. Vid förra veckans kommunstyrelsesammanträde lämnade Kungälvstrion, bestående av Socialdemokrater, Moderater och Centerpartiet ett tydligt besked till kommundirektör, chefer, medarbetare och fackliga ledare.

- Ekonomin är stark, lån avbetalas, skatteintäkter ökar och alla politiska beställningar genomförs år efter år. Det är tryggt. Nu är tiden för ett mer modernt tillitsbaserat ledarskap. Därför höjs ramen inför 2022 med 16 miljoner och därmed stryks kravet på effektiviseringar men förväntningen på leverans, stolta medarbetare som gör skillnad och en hållbar nettokostnadsutveckling för en kommun som växer och är omtyckt ligger kvar, säger Miguel Odhner, kommunstyrelsens ordförande (s).
Socialdemokraterna Kungälv
Socialdemokraterna Kungälv7 dagar sedan
Du har väl inte glömt att rösta i kyrkovalet? Det finns fortfarande tid, kl 20:00 stänger röstningslokalerna.

Med en röst på socialdemokraterna stödjer du en öppen folkkyrka, tar ställning mot främlingsfientlighet och diskriminering, står upp för bra arbetsvillkor för kyrkans anställda och tar ansvar för att kyrkans stora skogsegendomar hanteras på ett hållbart sätt.

Här kan du rösta i kyrkovalet 2021
Sök efter din vallokal eller en förtidsröstningslokal. Du kan söka antingen på gatuadress eller efter närmsta förtidsröstningslokal.
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval/hitta-din-lokal#/valdagen

Kom ihåg att ta med giltig ID-handling.
Socialdemokraterna Kungälv
Socialdemokraterna Kungälv7 dagar sedan
Idag gäller det!

Du som medlem i svenska kyrkan kan rösta i ödesvalet som kommer forma kyrkans inriktning för kommande generationer.

Vi socialdemokrater vill ha en öppen folkkyrka som står redo att ta emot alla människor oavsett etnicitet, läggning och härkomst. Mot oss står mörka konservativa krafter som vill förbjuda kvinnliga präster, motarbeta allt vad HBTQI är och till och med ta bort din demokratiska rättighet att som medlem i kyrkan få vara med och påverka verksamheten. Dessa grupper vill att en liten elit ska styra allt. Detta kommer vi som socialdemokrater aldrig acceptera och med din röst kan vi stoppa dem!

Med en röst på socialdemokraterna stärker du en engagerad grupp kristna som kommer arbeta för att förverkliga vårt manifest

Socialdemokraterna Kungälv

 

Kontakt

Camilla Haag
Ordförande Arbetarekommunen,
073-322 59 83, ordf@socialdemokraternakungalv.se

Nalle Johansson
Vice ordförande Arbetarekommunen, nalle@forsvarsmakten.eu

Ingela Rossi
Gruppledare Socialdemokraternas kommunalgrupp

Miguel Odhner
Vice gruppledare Socialdemokraternas kommunalgrupp, 070-352 01 01

Nalle Johansson
Webbredaktör, nalle@forsvarsmakten.eu

E-post:
Epost hänvisas till ordf@socialdemokraternakungalv.se

 

Besöksadress/Postadress:
Västra Strandgatan 2
442 30 Kungälv

Org. Nr:
853300-3425

Plusgiro:
122 63-0 Kungälvs socialdemokratiska arbetarekommun
73 62 43-7 Kungälvs Soc. Arbetarekommuns VALFOND