Välfärd och trygghet

Behoven för vård och omsorg förändras genom livet. I Kungälv är vår målsättning att alla får den hjälp de behöver.
Alla äldre skall bemötas med respekt och ha ett gott liv. Äldreomsorgen skall ha en hög kvalitet och vara likvärdig i hela kommunen.

Läs mer

Barn och unga

Kungälv skall vara en attraktiv kommun för alla åldrar. Därför ser vi till att satsa på barn och unga. Genom att göra rätt från början undviker vi utanförskap och kriminalitet. Genom satsningar på barn och unga utvecklas kommunen positivt och fler barnfamiljer väljer att flytta hit.

Läs mer

Jobb och Ekonomi

Till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Då behövs fler jobb. Det kräver samarbete och investeringar i framtiden. Med fler jobb får har vi råd med en god välfärd – skola, vård och omsorg.

Läs mer

Klimat & Hållbarhet

Hållbar utveckling handlar om en medveten och balanserad användning av olika resurser.

Läs mer

HBTQ+

Det handlar om allas lika rätt och värde

Läs mer

Europa

Sverige, en del av Europa

Läs mer

Aktuellt inom AK och föreningar

Det finns inga kommande evenemang.


Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Happy Pride ❤️🩷🧡💛💚💚🩵

Idag deltog några av våra kamrater i pridetåget i Göteborg
... Mer...Mindre...

Happy Pride ❤️🩷🧡💛💚💚🩵

Idag deltog några av våra kamrater i pridetåget i Göteborg

... Mer...Mindre...

West Pride med Arbetarrörelsen

Socialdemokraterna, LO och ABF har ett gemensamt tält i Pride Park den 13-15 juni.

Ta vägen om och besök dem under dessa dagar, det kommer bjudas på goa samtal och kaffe
... Mer...Mindre...

West Pride med Arbetarrörelsen 

Socialdemokraterna, LO och ABF har ett gemensamt tält i Pride Park den 13-15 juni. 

Ta vägen om och besök dem under dessa dagar, det kommer bjudas på goa samtal och kaffe

Trygg omsorg gäller alla

Det är viktigt att alla känner sig trygga och väl mottagna när de söker vård, och får omsorg. Därför måste patienter och klienter inom vård och omsorg alltid bemötas med respekt, och anställda ska ha god kunskap om hbtq+personers livssituationer. Detta för att uppnå och upprätthålla professionellt bemötande och korrekt behandling inom samtliga vårdinstanser.

Att bli äldre som hbtq+person kan betyda att man kliver tillbaka in i garderoben. Behoven ser olika ut från när man var yngre och att identifiera dessa områden kan vara ett hjälpmedel att motverka psykisk ohälsa såsom åldersdepression. Vi vill att det ska finnas tillgång till trygg äldreomsorg för hbtq+personer i hela landet.

Som äldre och svårt sjuk hbtq+person med hemtjänst och hemsjukvård är du särskilt utsatt då vården bedrivs i din bostad. Då är det viktigt att hemtjänstpersonal eller hemsjukvårdens personal har kompetens för olika ­livssituationer.

Därför vill HBTQ+Socialdemokrater:

Genomföra utbildningsinsatser för personal inom vårdyrken, samt för personal inom skolan och socialtjänsten för att öka kunskaperna om hbtq+personer för bättre stöd och hjälp samt bemötande, vård och behandling.

Genomföra en särskild satsning inom äldrevården
i hbtq+frågor i hela landet.

Garantera hbtq+kompetens inom hemtjänst eller hemsjukvård.
... Mer...Mindre...

Trygg omsorg gäller alla 

Det är viktigt att alla känner sig trygga och väl mottagna när de söker vård, och får omsorg. Därför måste patienter och klienter inom vård och omsorg alltid bemötas med respekt, och anställda ska ha god kunskap om hbtq+personers livssituationer. Detta för att uppnå och upprätthålla professionellt bemötande och korrekt behandling inom samtliga vårdinstanser.

Att bli äldre som hbtq+person kan betyda att man kliver tillbaka in i garderoben. Behoven ser olika ut från när man var yngre och att identifiera dessa områden kan vara ett hjälpmedel att motverka psykisk ohälsa såsom åldersdepression. Vi vill att det ska finnas tillgång till trygg äldreomsorg för hbtq+personer i hela landet.

Som äldre och svårt sjuk hbtq+person med hemtjänst och hemsjukvård är du särskilt utsatt då vården bedrivs i din bostad. Då är det viktigt att hemtjänstpersonal eller hemsjukvårdens personal har kompetens för olika ­livssituationer.

Därför vill HBTQ+Socialdemokrater:

Genomföra utbildningsinsatser för personal inom vårdyrken, samt för personal inom skolan och socialtjänsten för att öka kunskaperna om hbtq+personer för bättre stöd och hjälp samt bemötande, vård och behandling.

Genomföra en särskild satsning inom äldrevården
i hbtq+frågor i hela landet.

Garantera hbtq+kompetens inom hemtjänst eller hemsjukvård.
Ladda mer

 

9 månader sedan
9 månader sedan
9 månader sedan
9 månader sedan

 

Kontakt

Camilla Haag
Ordförande Arbetarekommunen,
073-322 59 83, ordf@socialdemokraternakungalv.se

Tomas Emanuelsson
Vice ordförande Arbetarekommunen, tomas.emanuelsson@bahnhof.se 

Ulrica Brogren
Gruppledare Socialdemokraternas fullmäktigegrupp, ulrica.brogren2@kungalv.se

Jesper Eneroth
Vice gruppledare Socialdemokraternas fullmäktigegrupp, jesper.eneroth@kungalv.se

E-post:
Epost hänvisas till ordf@socialdemokraternakungalv.se

 

Besöksadress/Postadress:
Västra Strandgatan 2
442 30 Kungälv

Org. Nr:
853300-3425

Plusgiro:
122 63-0 Kungälvs socialdemokratiska arbetarekommun
73 62 43-7 Kungälvs Soc. Arbetarekommuns VALFOND

 

Visningar: 104604