Arbete

Till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Då behövs fler jobb. Det kräver samarbete och investeringar i framtiden. Med fler jobb får har vi råd med en god välfärd – skola, vård och omsorg.

Vård och omsorg

Behoven för vård och omsorg förändras genom livet. I Kungälv är vår målsättning att alla får den hjälp de behöver.
Alla äldre skall bemötas med respekt och ha ett gott liv. Äldreomsorgen skall ha en hög kvalitet och vara likvärdig i hela kommunen.

Barn och unga

Kungälv skall vara en attraktiv kommun för alla åldrar. Därför ser vi till att satsa på barn och unga. Genom att göra rätt från början undviker vi utanförskap och kriminalitet. Genom satsningar på barn och unga utvecklas kommunen positivt och fler barnfamiljer väljer att flytta hit.

Miljö

Hållbar utveckling handlar om en medveten och balanserad användning av olika resurser. För att utvecklingen ska gå åt rätt håll har vi antagit en översiktsplan.

Turism

Kungälvs kommun är unik med sina båda sina fästningar Bohus och Carlsten.
Turismen är dock så mycket mer med naturskön miljö,  Kungälvs stad med historiska trästaden och en spännande stadskärna med ett nytt resecentrum och nya shoppingcentra. I Marstrand står havet i centrum och den fria horisonten tillsammans med sol och salta bad lockar till ett besök. Segling, skaldjur och promenader står ofta på agendan.

Aktuellt inom AK och föreningar

Socialdemokraterna Kungälv
Socialdemokraterna Kungälv
Framåt! Kungälv står bakom FN och Agenda 2030, de mest ambitiösa målen för en hållbar utveckling världen någonsin kommit överens om. Modernt och bra!

Vi Socialdemokrater, tillsammans med C och M i Kungälvstrion tittar framåt. Vi är med och vi hänger på att FN:s generalförsamling har antagit resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Alla 193 medlemsländer i FN, inklusive Sverige och därmed Kungälv, har därmed förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.

Agenda 2030 innehåller 17 mål och 169 delmål.

De Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra saker till år 2030:
1. Att avskaffa extrem fattigdom.
2. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
3. Att främja fred och rättvisa.
4. Att lösa klimatkrisen.

Därför väljer vi inom S, C och M, dvs Kungälvstrion att lägga om politiken och vi har det strategiska målet:
• Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen

Vi vill inte lösa att själva, vi vill omfamna globala uppdragen, jobba tillsammans med invånarna och företagen, varför vi inte bara har Agenda 2030 som genomgående tema i allt, nu har vi dessutom gett fem tydliga uppdrag 2020:
• Implementering av avfallsplan
• optimera kollektivt resande
• optimera pendelparkeringar
• Säkra strandstädning
• Utreda lånecykelsystem

Alltid är det någon som är missnöjd. Men vi ger oss inte, vi ska nu arbeta in Agenda 2030 i alla delar av kommunens arbete. Indikatorerna kom för några månader sedan och nu kommer vi arbetat in detta i olika styrande dokument. Vi har redan ändrat våra tjänsteskrivelsemallen för att träna hela kommunen åt rätt håll.

Kommunens nya hållbarhetsarbete omfattar 8 av 17 globala målen
• Mål 5. Rent vatten och sanitet för alla
• Mål 7 Hållbar energi för alla
• Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
• Mål 11 Hållbara städer och samhällen
• Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion
• Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna
• Mål 14. Hav och Marina Resurser
• Mål 15 Ekosystem och Biologisk mångfald

I handlingsplanen för Agenda 2030 för åren 2018–2020 som beslutades av regeringen i juni 2018 ingår åtgärder som ska stödja det lokala genomförandet.

En av dessa är att ta fram nyckeltal för Agenda 2030 som kan vara till stöd för arbetet i kommuner och regioner.
RKA fick uppdraget att leda arbetet i samråd med SCB, Agenda 2030-delegationen och ett antal
kommuner och landsting.

Nyckeltalen, som publicerades 25 mars 2019 i Kolada, är ett viktigt steg för att Agenda 2030 ska förverkligas i hela Sverige.
http://www.rka.nu/agenda2030.2868.html

Men alla är inte på banan. i Dagens lokaltidning ser inte alla att Kungälvs uppdrag är större. Pierre Rehnlund (L) vill vrida tillbaka klockan och införa ett eget miljöledningssystem inne i stadshuset - trots att det är både för smalt och dyrt. Konstigt, när Kungälv tar steg in i framtiden och vill bli en aktiv del i att arbeta globalt och ta sitt ansvar i hela klimatkrisen – då blir oppositionen så stressad så man till och med basunerar ut felaktigheter i tidningen som: ”Vi tappar mer och mer i kommunrankning som ekokommun”. Sanningen är ju att Kungälv utvecklas positivt i 13 av 15 totalt nyckeltal ! http://sekom.miljobarometern.se/kungalv
Socialdemokraterna Kungälv
Socialdemokraterna Kungälv
Är du medlem? Välkommen på budgetpresentation!

Socialdemokraterna gick till val på att förbättra ekonomin för våra äldre. I regeringens budget för 2020 levererar vi på löftet. Satsningarna innehåller sänkt skatt, höjd garantipension och bostadstillägg för pensionärer. Dessutom innehåller paketet flera satsningar för en stärkt äldreomsorg.

Torsdag den 19 september klockan 17:30
Plats: Västra Strandgatan 2 i Kungälv

Här har du som medlem möjlighet att få en budgetpresentation och möjlighet att ställa frågor till föredragande Joakim Järrebring, riksdagsledamot.

Varmt Välkommen!
Socialdemokraterna Kungälv
Socialdemokraterna Kungälv
Välkommen till Socialdemokraternas medlemsmöte
Tisdag 10 september kl. 18:00 - 20:00
Kungälvs stadshus

Haleh Lindqvist är kommundirektör i Kungälvs kommun. Hon är kommunens högsta tjänsteman och chef över hela förvaltningen. Kommundirektören har ett övergripande ansvar att samordna förvaltningens arbete och kommunägda bolag. Fråga om budget 2020 och framtidsutmaningar.

PÅ AGENDAN bland annat::

• Kommunens budget 2020, träffa kommundirektören i Kungälv
• Socialdemokraternas vallöfte 2019-2022
• Nominering till
o Regionens etikprövningsmyndighet, Västra Götalandsregionen (senast 9/9)
o Styrelsen för Kultur i Väst och Västarvet, Västra Götalandsregionen (senast 9/9)
o Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs Kommun (senast 15/9)

Är du intresserad av uppdragen, hör omgående av dig enligt ovan, till valberedningens ordförande Susanne Jönsson, susanne.jonsson@kungalv.se T. 070-209330

Välkommen! Har du frågor eller vill veta mer, ring vår ordförande
Erika Sjöblom, tel 0709-287613 eller erika.sjoblom@kungalv.se
Socialdemokraterna Kungälv
Socialdemokraterna Kungälv
Superstort tack!!! Med hjärta, mod och intellekt. En av våra bästa Socialdemokrater lämnar med sin fulla rätt på topp! Heder och tack!
Socialdemokraterna Kungälv
Margot Wallström
Det här är ett lite ovanligt meddelande. Som ni kanske har sett kommer jag inom kort att formellt be statsministern om att få lämna regeringen. Det är ett beslut som har varit både lätt och svårt att fatta. Det har varit lätt, eftersom att allt har sin tid och sitt slut. Nu vill jag ha mer tid med min familj och mina barnbarn. Men det har också tagit emot, eftersom det här är ett av de viktigaste och mest meningsfulla uppdrag man kan ha: Under de senaste fem åren har vi åstadkommit så mycket. Man kan säga att vi har spelat i den högsta utrikespolitiska ligan. Vi var det första land i världen som lanserade en feministisk utrikespolitik. Vi blev invalda i FN:s säkerhetsråd, där vi under två år var djupt engagerade i arbetet för fred och säkerhet. Det går förstås att lägga till engagemanget för Jemen, på koreanska halvön, för freden i Colombia. Stödet till Ukraina. Arbetet för kärnvapennedrustning. Listan är lång. När jag ser tillbaka på den här tiden är det en sak jag är mest stolt över: att vi alltid har stått upp för vad vi har tyckt varit rätt och riktigt. Att vi inte har böjt oss, även under svåra tider. Detta hade inte varit möjligt utan statsministerns och regeringens stöd, utan min fantastiska stab under ledning av kabinettssekreterare Annika Söder och utan den utmärkta tjänstemannakåren på UD. Jag vill också tacka er, alla ni som har följt oss. Ert stöd – era brev och kommentarer, men också er välmenande kritik – har gjort oss bättre, och har gett mig energi. Ni vet att när jag kom in i riksdagen var Olof Palme partiledare för socialdemokraterna. Det var inte direkt igår… Det var på många sätt en annan värld. Under de decennier som passerat har så mycket hänt. Och samtidigt kämpade vi för precis samma frågor då som nu. För jämlikhet och jämställdhet. För demokratin, friheten och freden. För en kärnvapenfri värld. Och det är inte omöjligt. Nu lämnar jag regeringen, men jag tar med mig mitt engagemang. Tack och på återseende. -MW
Socialdemokraterna Kungälv
Socialdemokraterna Kungälv
Bättre budget för landsbygden! Tycker du det är bra? Gilla bilden! 🌹

Höstbudgeten innefattar bland annat:
✅ Skattereduktion för vissa glesbefolkade områden – främst i Norrland och nordvästra Svealand.
✅ Mer pengar till vägunderhåll.
✅ Satsning på större utbyggnad av bredband.
✅ Stöd till matbutiker på landsbygden.
✅ Fortsatt upprustning av järnvägen.

Läs mer om våra budgetsatsningar här:
www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2019/budget-2020/

 

Kontakt

Erika Sjöblom
Ordförande Arbetarekommunen,
070-928 76 13, erika.sjoblom@kungalv.se

Nalle Johansson
Vice ordförande Arbetarekommunen, nalle@forsvarsmakten.eu

Ingela Rossi
Gruppledare Socialdemokraternas kommunalgrupp

Miguel Odhner
Vice gruppledare Socialdemokraternas kommunalgrupp, 070-352 01 01

Nalle Johansson
Webbredaktör, nalle@forsvarsmakten.eu

E-post:
Epost hänvisas till erika.sjoblom@kungalv.se

Besöksadress/Postadress:
Västra Strandgatan 2
442 30 Kungälv

Org. Nr:
853300-3425

Plusgiro:
122 63-0 Kungälvs socialdemokratiska arbetarekommun
73 62 43-7 Kungälvs Soc. Arbetarekommuns VALFOND

 

Engagera dig »