Arbete

Till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Då behövs fler jobb. Det kräver samarbete och investeringar i framtiden. Med fler jobb får har vi råd med en god välfärd – skola, vård och omsorg.

Vård och omsorg

Behoven för vård och omsorg förändras genom livet. I Kungälv är vår målsättning att alla får den hjälp de behöver.
Alla äldre skall bemötas med respekt och ha ett gott liv. Äldreomsorgen skall ha en hög kvalitet och vara likvärdig i hela kommunen.

Barn och unga

Kungälv skall vara en attraktiv kommun för alla åldrar. Därför ser vi till att satsa på barn och unga. Genom att göra rätt från början undviker vi utanförskap och kriminalitet. Genom satsningar på barn och unga utvecklas kommunen positivt och fler barnfamiljer väljer att flytta hit.

Miljö

Hållbar utveckling handlar om en medveten och balanserad användning av olika resurser. För att utvecklingen ska gå åt rätt håll har vi antagit en översiktsplan.

Turism

Kungälvs kommun är unik med sina båda sina fästningar Bohus och Carlsten.
Turismen är dock så mycket mer med naturskön miljö,  Kungälvs stad med historiska trästaden och en spännande stadskärna med ett nytt resecentrum och nya shoppingcentra. I Marstrand står havet i centrum och den fria horisonten tillsammans med sol och salta bad lockar till ett besök. Segling, skaldjur och promenader står ofta på agendan.

Aktuellt inom AK och föreningar

Socialdemokraterna Kungälv
Socialdemokraterna Kungälv
Alla medlemmar välkomna 🙂
Ons 10 okt kl 18.00
Kungälvs stadshus
Mvh AK styrelse
Socialdemokraterna Kungälv
Socialdemokraterna Kungälv
Vår röda dröm är grön!
Socialdemokraterna Kungälv
Socialdemokraterna Kungälv
KUNGÄLVSTRION 2019-2022

Igår kväll blev Socialdemokraternas medlemsbeslut klart, en tydlig majoritet tvekade inte att ta ansvar för Kungälv.

Kungälvstrion Centerpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna bildar nu en ny majoritet för Kungälvs kommun för perioden 2019-2022.

Detta är kommunens två största partier som tillsammans med Centerpartiet företräder mer än hälften av de 30 000 personer som röstade i kommunvalet.

Majoritetsbildningen ger Kungälv en stabil och säker majoritet med 31 mandat av 59 i Kommunfullmäktige, samt majoritet i alla nämnder, styrelser och bolag.

Kungälv mår bra av ett majoritetsstyre. Valresultatet öppnade för flera former av minoritetsstyre med olika vågmästarpartier. Vi vill inte ha parlamentariskt kaos, vi vill ta ansvar för Kungälv.

Valresultatet i landet är en ny verklighet, många partier måste tänka om och nytt och våga samarbeta för kommunens bästa.

Tre erfarna, ansvarsfulla och etablerade partier vill nu ta ansvar tillsammans.

Under dessa tre veckor som gått sedan valet har vi haft bra och förtroendefulla samtal om grundläggande principer för majoritetssamarbete och det politiska innehållet.

Ett handslag är ett handslag. Vi är tre fria självständiga partier som bildar en majoritet för att ta gemensamt ansvar för Kungälv utveckling under fyra år. Vi kommer inte svika varandra eller Kungälvsborna, vi kommer ta ansvar hela mandatperioden.

Vi kommer återkomma om en månad med förändrade politiska mål och vilka företrädare som kommer leda vilka områden i vår nya majoritet.

Vi har i förhandlingarna så här långt inte ägnat en sekund åt maktspel, personfrågor eller att förhandla på ett sådant sätt att något parti ställs inför ett faktum. Vi möter varandra med respekt och tillit. Det är så en bra resa skall börja om den skall hålla hela vägen.

Därför ber vi att få återkomma. Nu har vi medlemmarnas och väljarnas ansvar att väva samman den bästa möjliga politiken för Kungälv.

Pia Gillerstedt (s) Ove Wiktorsson (c) Anna Vedin (m)

Anders Holmensköld (m) Lena Bjurström (C) Miguel Odhner (S)

1. Ett handslag är ett handslag. Vi är tre fria självständiga partier som bildar en majoritet för att ta gemensamt ansvar för Kungälv utveckling under fyra år. Vi kommer inte svika varandra eller Kungälvsborna, vi kommer ta ansvar hela mandatperioden.

2. Vi är helt överens om att återupprätta förtroendet för politiken och införa en tydlig ansvarskultur. Vi är medborgarnas representanter. Det är vi som ger uppdragen, det är vi som tar ansvar. Vi håller på vår roll genom att uppträda inom formella gränser. Våra uppdrag till förvaltningen finns alltid i protokoll. Vi skyller aldrig ifrån oss på tjänstemännen. Med allmänna medel följer ett stort förtroende och ansvar - vår roll är att säkerställa att det ansvaret hela tiden tas - i alla nivåer. Vi lägger oss inte i saker på enhetsnivå. Vi följer alltid delegationsordningen.

3. Vi är helt överens om ett finanspolitiskt ramverk till 2022. Vårt mål är 4 % i överskott, vilket behövs för att finansiera framtida nödvändiga investeringar, trygga kärnverksamheter och klara morgondagens pensionskostnader. För att minska risken för kommande generationer och kunna fullfölja våra tillväxtambitioner, säkra välfärden och ta ansvar för våra pensionsförpliktelser måste kommunen prioritera god ekonomisk hushållning. Här är vi etablerade partier helt överens.

4. Vi är helt överens om att tillsammans säkra välfärden och välfärdens medarbetare i skolan och omsorgerna. Kungälv ska ha en välfungerande vård, skola och omsorg. Säkerställandet av den generella välfärden är högsta prioritet samtidigt är vi garanten för att varje reform som genomförs ska vara fullt ut finansierad. Vi kommer återkomma om en månad om politikens innehåll mer i detalj.

5. Vi ska jämföra oss med de bästa kommunerna i landet. All uppföljning och utvärdering av våra verksamheter skall göras i förhållande till de bästa kommunerna i landet inom respektive verksamhets område. Det går att effektivisera kommunen och jobba smartare än idag. Det kommer ställa höga krav på kommunens ekonomi och resultatuppföljning – som vi vill utveckla.

6. Vi är överens om att lagom är bäst. Kungälvs kommun har högst byggbonus i landet och vi har en otrolig potential. Nu vill vi dra i bromsen och är överens om att ha en mer lagom takt på Kungälvs utveckling – det har gått lite för fort, vi vill ha ett mer lagom tempo och bättre politisk kontroll.

 

Miguel Odhners tal till Kungälv

Filmklippet visas från Kungälvs-postens Youtubekanal

Kontakt

Erika Sjöblom
Ordförande Arbetarekommunen,
070-928 76 13, erika.sjoblom@kungalv.se

Miguel Odhner
Gruppledare Socialdemokraternas kommunalgrupp, 070-352 01 01

Pia Gillerstedt
Vice gruppledare Socialdemokraternas kommunalgrupp, 072-224 41 41

Nalle Johansson
Webbredaktör, nalle@forsvarsmakten.eu

E-post:
Epost hänvisas till erika.sjoblom@kungalv.se

Besöksadress/Postadress:
Västra Strandgatan 2
442 30 Kungälv

Org. Nr:
853300-3425

Plusgiro:
122 63-0 Kungälvs socialdemokratiska arbetarekommun
73 62 43-7 Kungälvs Soc. Arbetarekommuns VALFOND

 

Engagera dig »