Välfärd och trygghet

Behoven för vård och omsorg förändras genom livet. I Kungälv är vår målsättning att alla får den hjälp de behöver.
Alla äldre skall bemötas med respekt och ha ett gott liv. Äldreomsorgen skall ha en hög kvalitet och vara likvärdig i hela kommunen.

Läs mer

Barn och unga

Kungälv skall vara en attraktiv kommun för alla åldrar. Därför ser vi till att satsa på barn och unga. Genom att göra rätt från början undviker vi utanförskap och kriminalitet. Genom satsningar på barn och unga utvecklas kommunen positivt och fler barnfamiljer väljer att flytta hit.

Läs mer

Jobb och Ekonomi

Till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Då behövs fler jobb. Det kräver samarbete och investeringar i framtiden. Med fler jobb får har vi råd med en god välfärd – skola, vård och omsorg.

Läs mer

Klimat & Hållbarhet

Hållbar utveckling handlar om en medveten och balanserad användning av olika resurser.

Läs mer

HBTQ+

Det handlar om allas lika rätt och värde

Läs mer

Europa

Sverige, en del av Europa

Läs mer

Aktuellt inom AK och föreningar

Det finns inga kommande evenemang.


Några av våra kandidater

Fossilfritt Kungälv 2030
Fossilfritt Kungälv 2030
Benny Lindström, 67 år från Harestad, Kungälv, Ingenjör, Kandidat #48, Kommunfullmäktige / Socialdemokraterna i Kungälv
Valet handlar om värderingar
Valet handlar om värderingar
Jesper Eneroth, 27 år från Kungälv, Projektledare Kandidat #4, Kommunfullmäktige / Socialdemokraterna i Kungälv
Välfärd och trygghet
Välfärd och trygghet
Per-Ante Vikberg, 69 år från Kungälv, fd Polis, Kandidat #28, Kommunfullmäktige / Socialdemokraterna i Kungälv


Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Facebook

Kenneth G Forslund ... Mer...Mindre...

 

[fts_instagram instagram_id=17841405681741177 access_token=IGQVJWQV9FeVVUMXlKMm9rRjJRQ3dJQklaYVAtOG40TFJsSWNSM2tqbzhzbzBBYW8tY1VBM3lhYkRWRjg4ZAzZAJSkRVaE1kd2ljcjVKNFJRdjNWZAC1xTEZAPa25pZAVdoU0tZAdnhtbGJ3 pics_count=12 type=basic super_gallery=yes columns=2 force_columns=yes space_between_photos=1px icon_size=45px hide_date_likes_comments=no]

 

[fts_twitter twitter_name=skungalv tweets_count=1 cover_photo=no stats_bar=no show_retweets=yes show_replies=no]


Kontakt

Camilla Haag
Ordförande Arbetarekommunen,
073-322 59 83, ordf@socialdemokraternakungalv.se

XXX
Vice ordförande Arbetarekommunen, xxx@xxx.xx

XXX
Gruppledare Socialdemokraternas kommunalgrupp, xxx@xxx.xx

Miguel Odhner
Vice gruppledare Socialdemokraternas kommunalgrupp, 070-352 01 01

XXX
Webbredaktör, xxx@xxx.xx

E-post:
Epost hänvisas till ordf@socialdemokraternakungalv.se

 

Besöksadress/Postadress:
Västra Strandgatan 2
442 30 Kungälv

Org. Nr:
853300-3425

Plusgiro:
122 63-0 Kungälvs socialdemokratiska arbetarekommun
73 62 43-7 Kungälvs Soc. Arbetarekommuns VALFOND

 

Träffar: 101825