Val 2018

Besök vår blogg för att följa händelser kring valet 2018. Där presenteras även våra kandidater succesivt fram tills valet.

Arbete

Till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Då behövs fler jobb. Det kräver samarbete och investeringar i framtiden. Med fler jobb får har vi råd med en god välfärd – skola, vård och omsorg.

Vård och omsorg

Behoven för vård och omsorg förändras genom livet. I Kungälv är vår målsättning att alla får den hjälp de behöver.
Alla äldre skall bemötas med respekt och ha ett gott liv. Äldreomsorgen skall ha en hög kvalitet och vara likvärdig i hela kommunen.

Barn och unga

Kungälv skall vara en attraktiv kommun för alla åldrar. Därför ser vi till att satsa på barn och unga. Genom att göra rätt från början undviker vi utanförskap och kriminalitet. Genom satsningar på barn och unga utvecklas kommunen positivt och fler barnfamiljer väljer att flytta hit.

Miljö

Hållbar utveckling handlar om en medveten och balanserad användning av olika resurser. För att utvecklingen ska gå åt rätt håll har vi antagit en översiktsplan.

Turism

Kungälvs kommun är unik med sina båda sina fästningar Bohus och Carlsten.
Turismen är dock så mycket mer med naturskön miljö,  Kungälvs stad med historiska trästaden och en spännande stadskärna med ett nytt resecentrum och nya shoppingcentra. I Marstrand står havet i centrum och den fria horisonten tillsammans med sol och salta bad lockar till ett besök. Segling, skaldjur och promenader står ofta på agendan.

Aktuellt

Facebookinlägg

God arbetsmiljö ger bättre jobb

Arbetsvillkor och arbetsmiljö behöver förbättras så att fler orkar arbeta fram till pensioneringen. Arbetsmiljölagstiftning betonar det förebyggande arbetet. Genom ett förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete blir små och enkla problem inte stora och allvarliga.

Vi socialdemokraterna vill:
• stärka arbetsmiljöarbetet och satsa på det förebyggande arbetet, tillsynsarbetet och arbetslivsforskningen

• heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden

• problemen med allmän visstid måste lösas. Det ska finnas objektiva skäl för tidsbegränsade anställningar.
... Mer...Mindre...

2 dagar sedan  ·  

Se på Facebook

Den 7 juni röstar riksdagen om vinstjakten i skola och omsorg ska stoppas. Sverigedemokraterna och den övriga högern planerar att rösta emot förslaget. Nu är det viktigare än någonsin att ta ställning - skriv under vår namninsamling för att #stoppavinstjakten! 👉www.socialdemokraterna.se/stoppavinstjakten

Socialdemokraterna
Håller du med Petra om att pengar avsedda för omsorgen inte ska rinna ut i obegränsade vinster? Den 7 juni tar riksdagen ställning vill vårt förslag om att stoppa vinstjakten i skola och omsorg. Sverigedemokraterna och den övriga högern planerar att rösta emot förslaget. Nu är det viktigare än någonsin att ta ställning - skriv under vår namninsamling för att #stoppavinstjakten! 👉www.socialdemokraterna.se/stoppavinstjakten
... Mer...Mindre...

2 dagar sedan  ·  

Se på Facebook

Ardalan Shekarabi på besök i Kungälv idag. Givetvis passade vi på att knacka dörr tillsammans. Ett uppskattat besök i en SFI-klass och ett trevligt bösk i en gymnasieklass med många bra frågor hanns med.

#röstarött #SKungälv
... Mer...Mindre...

3 dagar sedan  ·  

Se på Facebook
Socialdemokraterna Kungälv har delat Socialdemokraternas livevideo.
Socialdemokraterna Kungälv

Socialdemokraterna
Pressträff med finansminister Magdalena Andersson och barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren.

Läs mer här: www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/vi-vill-bryta-ensamheten-och-forbattra-halsan-hos-aldre/
... Mer...Mindre...

3 dagar sedan  ·  

Se på Facebook

En bättre havsmiljö kräver insatser

Hav och sjöar ska klaras från övergödning och försurning. Den biologiska mångfalden säkras i åar och älvar. Gifter och plast ska inte spridas i havet och fiskbestånden vara hållbara. Vårt rena dricksvatten ska ha ökat skydd.

Socialdemokraterna vill:

• att kraftfulla åtgärder mot övergödning genomförs
förbjuda mikroplaster i kosmetika och minskad plastanvändning

• fortsätta insatser mot överfiske och satsa på fiskodling

• ha fler marina reservat som skyddar haven och fisket och att områden fria från bottentrålning skapas.
... Mer...Mindre...

3 dagar sedan  ·  

Se på Facebook

Om krisen eller kriget kommer

Broschyren skickas ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige under nästa vecka med start på måndag.

Genom att ta del av broschyrens innehåll eller någon av de föreläsningar som hålls över hela landet kan Du lära dig att klara dig när viktiga funktioner i samhället inte fungerar som vanligt.

Läs broschyren så får Du svar på bla:

• Privatpersoners ansvar för att kunna klara en besvärlig situation.

• Råd och konkreta tips för att kunna tillgodose behovet av mat, vatten, värme och kommunikation utan samhällets stöd en tid.

• Råd för att upptäcka och hantera falsk information och propaganda.

• Vad totalförsvaret består av samt vad totalförsvarsplikt, allmän tjänsteplikt och krigsplacering innebär.

• Vad höjd beredskap innebär och hur man ska agera vid ett sådant.

• Olika system för att varna befolkningen (VMA, beredskapslarm och flyglarm) och hur man bör agera vid sådana.

Och mycket mycket mer.
... Mer...Mindre...

4 dagar sedan  ·  

Se på Facebook

En ambitiös miljöpolitik ger jobb

Sverige är ett miljöland i framkant. Genom att samla Sverige kan vi klara de svenska miljömålen. Vi ska minskade utsläpp av växthusgaser, skydda den biologiska mångfalden, skapa en giftfri miljö och förbättra havsmiljön.

Vi socialdemokraterna vill:
• minska utsläppen av växthusgaser.

• driva på för tuffare kemikalieregler i EU och införa inhemska skatter på farliga ämnen

• minska övergödningen av haven och skydda vårt rena dricksvatten

• bevara mer värdefull natur och marina områden för att rädda den biologiska mångfalden.
... Mer...Mindre...

5 dagar sedan  ·  

Se på Facebook
Socialdemokraterna Kungälv har delat Kungälvs kommuns inlägg.
Socialdemokraterna Kungälv

Just nu är det bevattningsförbud med kommunalt vatten i hela Kungälvs kommun.

Just nu är det inte tillåtet att vattna i trädgården med kommunalt vatten, på grund av risk för vattenbrist denna vattenbrist har påtalats under en längre tid.
När så Socialdemokraterna fick tillbaka makten 2014 så såg vi till att genast påbörja byggnationerna av ett nytt vattenverk.
Ja det blev dyrare men den nyaste tekniken och infiltrationen finns i anläggningen. Hade den tidigare allians gruppen haft visioner och framtidsplaner så kunde dom ha byggt det och sparat Kungälvsmedborgare pengar. Men nä det blev inte gjort.
Nästa sommar hoppas jag att vattenverket är i gång och vi slipper se våra blommor i trädgården torka bort.

Susanne JönssonVi vill påminna om bevattningsförbudet som fortsatt gäller i hela Kungälvs kommun och samtidigt rikta ett stort tack till alla som respekterar förbudet. Vi ser att nivåerna stabiliserats i våra vattentorn och det är er förtjänst. Fortsätt följa utvecklingen på www.kungalv.se/vaavbrott. Där listar vi även vanliga frågor och svar om bevattningsförbudet som gäller kommunalt vatten.
... Mer...Mindre...

5 dagar sedan  ·  

Se på Facebook

Kontakt

Erika Sjöblom
Ordförande Arbetarekommunen,
070-928 76 13, erika.sjoblom@kungalv.se

Miguel Odhner
Gruppledare Socialdemokraternas kommunalgrupp, 070-352 01 01

Pia Gillerstedt
Vice gruppledare Socialdemokraternas kommunalgrupp, 072-224 41 41

Nalle Johansson
Webbredaktör, nalle@forsvarsmakten.eu

E-post:
Epost hänvisas till erika.sjoblom@kungalv.se

Besöksadress/Postadress:
Västra Strandgatan 2
442 30 Kungälv

Org. Nr:
853300-3425

Plusgiro:
122 63-0 Kungälvs socialdemokratiska arbetarekommun
73 62 43-7 Kungälvs Soc. Arbetarekommuns VALFOND

 

Engagera dig »