Kryssa Anton César

Anton César från Alingsås är Göteborgsområdets EU-kandidat.

 

Ökad sammanhållning 

Han vill bevaka Västsveriges intressen i EU med fokus på gröna jobb i vår exportberoende region. Det behövs mer fokus på social hållbarhet på arbetsmarknaden och kämpa för arbetsvillkor och försvara den svenska modellen. Vi socialdemokrater vill öka sammanhållningen och minska splittringen.

 

Kryssa Anton

Anton César står på plats 24 på vår lista till Europaparlamentsvalet

 

 

Camilla Haag, ordförande 

Socialdemokraterna Kungälv 

Visningar: 10