För oss kommer välfärden först

Välfärden gör Sverige unikt. Den ska finnas där och ge oss trygghet genom hela livet. Men välfärden måste stärkas och personalen ha bra villkor. Vi har alltid och kommer alltid att sätta välfärden först.

Enorma insatser

Under pandemin har personal i vård och omsorg gjort enorma insatser, och befolkningen har visat på prov på uthållighet och solidaritet. Nu när vi snart är igenom pandemin måste Sverige framåt.

Bättre villkor

Pandemin har åter visat vikten av att sätta välfärden först. Du som arbetar i välfärden behöver bättre villkor och välfärden ska finnas där för dig vem du än är, var du än är. En stark gemensam välfärd bygger hela samhället starkare och ger trygghet för dig genom hela livet.

Utbyggd välfärdsmodell

Att de flesta som jobbar i välfärden är kvinnor är bara en av anledningarna till att en stark välfärd är viktigt för jämställdheten. Utbyggnaden av vår svenska välfärdsmodell med barnomsorg och föräldraförsäkring gick hand i hand med bygget av ett av världens mest jämställda länder.

Rösträtt för kvinnor

I år är det hundra år sedan kvinnor fick rösträtt. Den kampen drev vi mot högern. Sedan dess har vi genomfört många viktiga reformer trots motstånd från högern, inte minst på välfärdsområdet.

För att sätta välfärden först är ingen självklarhet för alla. Vi ser många exempel på högerns ideologiska privatiseringar och nedskärningar, och de har genom historien bromsat reform efter reform för utbyggnaden av vår välfärd.

Välfärden först!

Sedan valet 2014 har vi steg för steg utökat de statliga medlen till välfärden och det gjorde att vi kunde gå in i den här krisen med 100 000 fler som arbetar inom vård, skola och omsorg. I år tillför vi 22,5 extra miljarder varav 12,5 av dem är en permanent höjning till skolan, omsorgen och sjukvården. I Kungälv innebär det 18,6 miljoner till vård och omsorg från och med i år och framåt. Dessutom har kommunstyrelsen beslutat om 15 miljoner extra till kompetensutveckling för vårdanställda.

Vi sätter välfärden först, på 1 maj och alla andra dagar! I år kan du följa vårt firande på vår hemsida.

Lena Rådström Baastad (S), partisekreterare
Camilla Haag (S), Arbetarekommunens ordförande Kungälv


Kungälvsposten – Välfärden och hundra år av kvinnlig rösträtt. Det är två huvudteman på årets första maj i Kungälv, som liksom förra året firas digitalt