Fler lärare och mindre klasser i de mest utsatta skolorna

Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan. Bristande studiero och otrygga skolor gör att elever far illa, hamnar på glid och inte lär sig det de ska. Att ha en bra skolgång är nyckeln för att få en bra framtid, ett vaccin mot att dras in i gäng och kriminalitet.

Höja kunskapsresultaten

De skolor som har de absolut tuffaste förutsättningarna behöver lyftas så att fler elever klarar skolan, kommer in på gymnasiet och i arbete. Vi ser att det behövs en kraftfull satsning på de skolor där behoven är som störst. Pengarna ska användas för att höja kunskapsresultaten genom att exempelvis anställa dubbelt så många lärare i kärnämnena, förbättra elevhälsan, anställa extra speciallärare/specialpedagoger eller minska undervisningsgrupperna. Regeringen räknar med att 150 skolor beräknas få del av satsningen.

Attraktivt för lärare

Genom två lärare i klassrummen eller betydligt minskade klasser får varje elev med tid med skickliga lärare och det blir högre kvalitet i undervisningen, mindre stök och mer kontinuitet i undervisningen. Satsningen kommer att leda till att fler tar sig vidare till gymnasiet och att det blir mer attraktivt för utbildade, erfarna lärare att vilja arbeta på just de skolorna.

Mer jämlik skola

Regeringen har de senaste åren gjort flera viktiga åtgärder för en mer jämlik skola. Men det räcker inte, mer behöver göras. De skolor som har de absolut tuffaste förutsättningarna behöver lyftas så att fler elever lyckas i skolan, får behörighet till gymnasiet och sedan kommer ut i arbetslivet.

Vårt Sverige kan bättre

 

Camilla Haag
Undersköterska
Kandidat #1, Kommunfullmäktige

Kristina Svärd Johansson
Specialpedagog
Kandidat #37, Kommunfullmäktige

Visningar: 195