Ökad respekt för lärare

Vi kan aldrig acceptera att lärare, rektorer och annan utbildningspersonal utsätts för hot och våld på sin arbetsplats. Tyvärr är detta något som vi ser på flera platser i landet. Det ska aldrig någonsin accepteras.

Utbildningspersonalen ska känna samhällets stöd

Lärare, rektorer och övrig utbildningspersonal ska bemötas med respekt och ha hela samhällets stöd när de undervisar och agerar för trygga skolmiljöer. Som utbildningspersonal ska man känna att man har hela samhällets stöd i ryggen i en tuff situation, men också en vanlig skoldag. Lärare ska inte utsättas för otillbörlig påverkan, hot eller våld – det är oacceptabelt.

Angrepp på vår demokrati

Stök mot lärare ska upphöra. När hot, våld och trakasserier riktas mot lärare, rektorer och annan utbildningspersonal är det inte bara ett angrepp på en enskild person, utan på skolans uppdrag och ytterst på vår demokrati

Hårdare straff

Samhället behöver markera och skicka en tydlig signal, med hårdare straff för de som hotar och trakasserar. Vi går nu till val på att det straffrättsliga skyddet för utbildningspersonal ska stärkas

Vårt Sverige kan bättre

 

Camilla Haag
Undersköterska
Kandidat #1, Kommunfullmäktige

Tobias Wallin
Barnskötare
Kandidat #18, Kommunfullmäktige

Visningar: 60