Nu är det dags att lyfta förskolan

Välfärden blir svagare när personalen i förskolan inte har rätt förutsättningar för att göra sitt jobb.

Möta barnens behov

Vi socialdemokrater vill införa ett förskolelyft för att vi ska kunna göra rätt från början. Barnen ska möta utbildad och trygg personal som kan möta deras behov och se alla barn utifrån deras förutsättningar. En bra förskola för alla är en grundsten för jämlikhet och ska kännetecknas av både lek och lärande. Förskolan är en förutsättning för tillväxt, en jämställd arbetsmarknad och ett livslångt lärande. Utvecklingen av förskolan ska fortsätta så att alla barn får ta del av en verksamhet som stimulerar till lärande och utveckling.

Rätt kompetens i förskolan

Vi ska genomföra förskolelyftet för att skapa trygga anställningar och höja kompetensen. Anställda som saknar utbildning om barn eller tillräckliga språkkunskaper ska kunna läsa en barnskötarutbildning eller svenska på arbetstid. Det är viktigt att alla som arbetar i förskolan kan god svenska och har rätt kompetens för att ta hand om  barnen. Om vi ska kunna säkra att alla barn lär sig svenska i förskolan, ser vi socialdemokrater att det behövs tydligare krav på nationell nivå.

Ett lyft för den enskilde medarbetaren

Genom kompetensutveckling kan man som medarbetare känna sig tryggare i din yrkesroll. Med rätt utbildning kan du som arbetar inom barnomsorgen möta nya utmaningar och krav i din anställning. Anställd i förskolan som saknar utbildning om barn eller tillräckliga språkkunskaper ska kunna läsa en barnskötarutbildning eller svenska på arbetstid. Med rätt kompetens är du som medarbetare mer attraktiv på arbetsmarknaden.

 

Vårt Sverige kan bättre

Camilla Haag
Undersköterska
Kandidat #1, Kommunfullmäktige

Pia Gillerstedt
Social- och omsorgsråd

Kandidat #7, Kommunfullmäktige

Visningar: 83