Skolan

Skolkorridor

Barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin vakna tid i skolan. Det är viktigt att under trygga former få ta till sig kunskap, bli behandlad med respekt och få vara den hen är.

Många ungdomar möts av stereotypa och begränsande normer

Det är också grundläggande att bli respekterad för den egna identiteten, sin familjebakgrund och föräldrars sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Unga hbtq+personer behöver bli bekräftade och ges möjlighet att utvecklas. Många ungdomar möts av stereotypa och begränsande normer och de förväntas växa upp till heterosexuella.

Det är viktigt med en trygg vuxenvärld

Resan från barn- till vuxenvärlden kan vara omtumlande och det är viktigt med en trygg vuxenvärld omkring sig. De ungdomar som identifierar sig som homo-, bisexuella- och/eller transpersoner har dessutom ofta en särskilt jobbig situation, både vad gäller att känna sig trygga i sin identitet men också av rädsla för omgivningens reaktioner.

Nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling

Det är viktigt att få möta personal i skolan som har hbtq+kunskap och att undervisningen genomsyras av ett normkritiskt förhållningssätt. Detta är viktigt för att förebygga minoritetsstress som kan leda till ohälsa. Den svenska skolan ska stå för absolut nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling. Det är helt oacceptabelt att en enda elev ska behöva gå till skolan och vara rädd för att bli illa behandlad.

Vi Socialdemokrater vill stärka arbetet mot mobbning, kränkningar, trakasserier och diskriminering i skolan. Lärare och annan skolpersonal behöver få kunskap och kompetens för att förebygga kränkande behandling och hantera mobbningssituationer.

Därför vill vi:

  • Att elevhälsan arbetar förebyggande med hbtq+frågor för att minska den psykiska ohälsan
  • Att hbtq+kunskap och normkritik särskilt ska finns med i vårdutbildningarna samt på barn- och fritidsprogrammet i gymnasiet och i högskoleutbildningar där detta är relevant för det framtida yrket

 

 

Emelie Gillberg
Undersköterska
Kandidat #11, Kommunfullmäktige

Tobias Wallin
Barnskötare
Kandidat #18, Kommunfullmäktige

Visningar: 179