Livet mellan husen ska vara bra

För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet. När vi bygger vår stad ska det byggas bostäder för alla.

Ingen utförsäljning

Oavsett om man är ung eller gammal, ensam eller en familj ska alla kunna leva och bo i Kungälv. Vi motsätter oss utförsäljningar av hyresrätter och höga utdelningar som höjer hyrorna för vanligt folk.

Bättre service

Kungälvs kommun växer och snart är vi 50 tusen invånare. Då behövs mer och bättre service, fler platser inom förskola, skola samt boende inom LSS och äldreomsorg, därför ska det byggas ett nytt äldreboende med 90 platser och planering fler LSS-boenden ska vara med i planeringen av nya bostadsområden.

På människors villkor

Vi välkomnar det nya Kungälv men när staden växer ska det vara på människornas villkor. Staden behöver gröna lungor, en plats för vila, natur och rekreation. Vi vill se blomstergårdar och fruktlundar i staden. Platser till glädje för alla inte minst barnen.

Den moderna stadsmiljön måste ha ett större utbud av naturliga mötesplatser som exempel utegym, parkbänkar och bord för fika och möjligheter att äta tillsammans. Det skall finnas rinnande vatten och moderna toaletter.

Därför vill vi:

  • Bygga bostäder för alla plånböcker
  • Fler lekplatser, moderna träningsplatser med utegym för alla i stadsnära miljö

 

Pia Gillerstedt
Social- och omsorgsråd
Kandidat #7, Kommunfullmäktige

 

Visningar: 81