Fler lösningar för VA i kustzon

Kungälv bygger ut VA i hela kommunen, men framförallt kustzonen. Det finns flera skäl till detta. Det är viktigt att människor ska kunna leva och bo, bygga om och till sina hus men framförallt tillgång till en god vattenförsörjning och att vi tillsammans når minskade utsläpp i hav och vattendrag.

Läs mer

Cykla mellan Göteborg-Oslo

Alla som bor i Bohuslän älskar Bohuslän och kommunernas mål är att du skall kunna cykla, vandra och som vanligt åka båt genom Bohuslän.

Läs mer

Älven en del av Kungälv

I generationer har Kungälvsbor levt i nära anknytning till älven, det är något vi vill se för kommande generationer.

Läs mer

Den dagen fick vi all havets fisk

Miguel Odhner berättar om sitt hemliga fiskeställe, om arga havskatter, om rovfiske, utfiske och vad vi måste göra för att skydda havet, fisken och naturen.

Läs mer

Rent hav och rent dricksvatten

Miljöförstöring skapar otrygghet när gifter sprids i våra vattendrag. Vi ska ta vårt ansvar i Kungälv för en bra havsmiljö och rent dricksvatten. 

Läs mer

Infrastrukturministern startade med fiske i älven

Infrastrukturminister Tomas Eneroth besöker Kungälv och samtalar med sportfiskare och medborgare om vikten av att vårda våra vattendrag och säkerställa en biologisk mångfald. 

Läs mer

Kraftfulla åtgärder mot övergödning

Hav och sjöar ska klaras från övergödning och försurning. Den biologiska mångfalden måste säkras i åar och älvar. Gifter och plast ska inte spridas i havet Läckaget måste minska Ökat…

Läs mer

Tillgång till utomhusbad för alla

Kusten tillhör alla och skall finnas för alla. Med det menar vi Socialdemokrater att även de med olika funktionsvariationer skall ha möjlighet till att ta sig ett dopp eller vara runt i naturen.

Läs mer

Kust, älv och hav tillhör alla

Allemansrätten är unik och den ska vi värna om, den bidrar i förlängningen till en jämlik folkhälsa eftersom utevistelse och friluftsliv ger oss välbefinnande och en god fysisk och psykisk hälsa

Läs mer

Rent vatten – vårt ansvar

bild på hav/vatten

Idag är det internationella vattendagen och vatten är källan till liv. Vi behöver ta vårt ansvar och arbeta för renare hav, sjöar och vattendrag så kommande generationer har så bra…

Läs mer