Vill du ha en annan utveckling?

I dagarna presenterades jämlikhetskommissionens rapport för den S-ledda regeringen. Vi Socialdemokrater vill skapa ett mer jämlikt samhälle. Det går att förändra. Därför uppmanar vi dig att gå med i Socialdemokraterna. Ta steget och påverka.

Läs mer

Bryssel är huvudort för EU

Bryssel är huvudort för EU samt säte för Europiska Kommissionen och Europarlamentet.

Läs mer

Minnesanteckningar från studieresan till Bryssel

Studieresan genomfördes efter en studiecirkel där vi lärde oss om EU:s grunder.Studieresan två huvudmål var besök på EU-facket och på EU-parlamentet.

Läs mer

Europeiska Unionen – Lennart

Första intrycket är att detta är en koloss på lerfötter. Man blir imponerad av dess storlek. Men vilken kolossal byråkrati det omgärdas av. Varför två orter? När man börjar tänka…

Läs mer

Brysselresan – Birgitta

Vi förberedde oss inför resan med att ha en studiecirkel om EU-parlamentet. Flickors rättigheter Vi fick bland annat till uppgift att titta lite närmare på någon av våra socialdemokratiska parlamentariker…

Läs mer

Studiecirkel Bryssel – Linda

Mina reflektioner efter avslutad studiecirkel och studiebesök till Europaparlamentet. Positivt och informativt Jag har upplevt vår studiecirkel som mycket positiv och informativ. På vår första studiecirkelträff presenterade vi oss och…

Läs mer