Trygg omsorg gäller alla

God kunskap hos personalen

Det är viktigt att alla känner sig trygga och väl mottagna när de söker vård, och får omsorg. Därför måste patienter och klienter inom vård och omsorg alltid bemötas med respekt, och anställda ska ha god kunskap om hbtq+personers livssituationer. Detta för att uppnå och upprätthålla professionellt bemötande och korrekt behandling inom samtliga vårdinstanser.

 

Trygg äldreomsorg

Att bli äldre som hbtq+person kan betyda att man kliver tillbaka in i garderoben. Behoven ser olika ut från när man var yngre och att identifiera dessa områden kan vara ett hjälpmedel att motverka psykisk ohälsa såsom åldersdepression. Vi vill att det ska finnas tillgång till trygg äldreomsorg för hbtq+personer i hela landet.

 

Olika livssituationer 

Som äldre och svårt sjuk hbtq+person med hemtjänst och hemsjukvård är du särskilt utsatt då vården bedrivs i din bostad. Då är det viktigt att hemtjänstpersonal eller hemsjukvårdens personal har kompetens för olika ­livssituationer.

 

 

Därför vill HBTQ+Socialdemokrater:

  • Genomföra utbildningsinsatser för personal inom vårdyrken, samt för personal inom skolan och socialtjänsten för att öka kunskaperna om hbtq+personer för bättre stöd och hjälp samt bemötande, vård och behandling.
  • Genomföra en särskild satsning inom äldrevården i hbtq+frågor i hela landet.
  • Garantera hbtq+kompetens inom hemtjänst eller hemsjukvård.

 

 

Visningar: 2