Kungälv ska bli tryggare – även efter mörkrets inbrott

Jag tycker det är bra att vi Socialdemokraterna genomfört vårt vallöfte och fått upp trygghetskameror i Kungälv. Vi har gjort en del med belysning men det mesta har vi framför oss. Vi vet att alltför många, trots att brotten faktiskt minskar i Kungälv, känner sig otrygga när mörkret kommer. Det tar jag och vi på största allvar.

Fler kameror och bättre belysning

Snart är det val, vi tänker fortsätta arbetet att smart och ny teknik göra otrygga platser till trygga platser. Kameror gynnar tryggheten i form av att förebygga brott och stödjer polisen vid utredning av brott. En ökad belysning på rätt ställe på rätt sätt skapar inte bara en ökad trygghet utan också en vackrare stad och kommun.

Bidra med fem minuter till ett tryggare Kungälv!

Socialdemokraterna vill att du ska vara med och bestämma över din trygghet genom en digital

trygghetsvandring. Vi har infört denna tjänst och vi vill utveckla den med din hjälp. Där medborgarna önskar en förändring i staden, stigar, leder eller torg skall vi också sätta ny smart belysning eller fler trygghetskameror. Här kan du hjälpa till att trygghetsvandra digitalt, det tar fem minuter att bidra till en mer trygg kommun i framtiden, din kunskap spelar roll. Det tar dig fem minuter att hjälpa till, klicka här

Pröva nytt och mer samarbete

Vi vill öka tryggheten på kvällar och nätter i nära samarbete med föreningar, polis och företag. Jag vet att många företag lägger mycket pengar på bevakning, om vi Socialdemokrater får fortsatt förtroende kommer vi öka samverkan och samordningen för et tryggare Kungälv, det tjänar alla på.

Vi Socialdemokrater vill också att bostadsbolagen skall arbeta med trygghetsvärdar och trygghetskameror. Vi vill utveckla samarbetet med föreningar som vuxna på stan och nattvandrare.

Vi stödjer polisens arbete med grannsamverkan och vill pröva införandet av en grannstödsbil i syfte att förebygga brott och öka tryggheten. Grannstödsbilen bedrivs i samverkan mellan civilsamhället, näringslivet, kommun och polis och bygger på frivilliga åtaganden, där näringslivet är med och finansierar projektet. Samarbetet sker inom ramen för samhällskontraktet med föreningar, polis, företag och bostadsbolag.

Satsa på fler utbildade ordningsvakter

Ordningsvakter som genomgår en kommunal värdegrundsutbildning är viktiga för att avlasta polisen och är tillsammans med trygghetsvärdar, fältarbetare särskilt viktiga för att motarbeta den narkotikaförsäljning som vi vet sker öppet men också stölder och otrygga situationer i offentliga miljöer.

● Bra och trygg belysning där medborgarna vill ha dem

● Trygghetskameror där medborgarna vill ha dem

● Ökad trygghet på natten i samarbete med föreningar, polis och företag

● Förstärk lokal polis och fältarbetare med kommunala ordningsvakter som genomgått värdegrundsutbildning.

● Stärk fältarbetarna med utbildning och befogenhet

Miguel Odhner
Ordförande, kommunstyrelsen

Här kan du som prenumererar på  Kungälvsposten läsa om införandet av digital trygghetsvandring: https://www.kungalvsposten.se/nyheter/tyck-till-om-kung%C3%A4lvs-otrygga-platser-1.62868173

Träffar: 157