Jordens dag 22 april

Ett klimatavtryck är just ett avtryck och svårt att rätta till

Utsläppen av växthusgaser minskar, men inte tillräckligt snabbt för att vi ska nå vårt mål. Nu är det hög tid att öka takten. Vårt klimatavtryck skall minskas. Vi som bor i Kungälv ska ta vår del av ansvaret.

Parisavtalet

Den 22 april är det jordens dag – en dag vi uppmärksammar de stora miljöproblem som finns i världen extra mycket. Temadagen tog sin start redan 1970 i USA på initativ av den amerikanske senatorn Gaylord Nelson. År 2016, just på Jordens dag undertecknades Parisavtalet av över 120 länder. Kärnan i avtalet är att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser. Vi behöver agera tillsammans för att skydda vår planet.

Årligt minskat klimatavtryck

Kungälv måste liksom närliggande kommuner ha ambitionen att ha ett klimatavtryck som ska vara nära noll. För detta krävs en plan att inom Kungälvs geografiska område årligen minska vårt samlade avtryck.

Ett minskat geografiskt klimatavtryck ställer krav på en rad förändring inom många områden. Exempelvis måste kommunens upphandlingar och transporter klimatsäkras. Även nyproduktion av bostäder och fastigheter ska ske med klimatneutrala metoder och materialval. Detta kommer Socialdemokraterna i Kungälv arbeta för i år och varje år tills vi är klimatneutrala.

Socialdemokraterna kräver att Kungälvs kommun årligen minskar sitt geografiskt klimatavtryck!

Nalle Johansson
Vice ordförande
Kungälvs arbetarekommun


Vill du veta hur du kan minska din klimatpåverkan?

På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om hur just du kan bidra.
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/omraden/klimatet-och-konsumtionen/hur-kan-jag-minska-min-klimatpaverkan/

Visits: 466