Vi ska bryta segregationen och skapa nya jobb

Det ska vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Alla som kan jobba ska jobba. Det ska gå att leva på sin lön och det ska var trygga arbetsvillkor.

Jämställdhet råder på arbetsmarknaden

Vi ska bo i ett land där jämlikhet och jämställdhet råder på arbetsmarknaden. Ett land där kvinnor och män går till jobbet. Där alla känner sig trygga och kombinera familj, fritid och arbete. Vi Socialdemokrater går nu till val på en bred satsning för att bryta segregationen, stärka svensk konkurrenskraft och skapa trygga gröna jobb i hela landet. Utbildning och arbete är bästa vägen för integration. Därför ska andelen nya medborgare som efter två år är i jobb eller utbildning öka.

Individualisera etableringstillägget

I Sverige ska alla bidra efter förmåga och genom detta bli en aktiv medlem i samhället. Vi socialdemokrater vill införa en aktivitetsplikt i försörjningsstödet samt skärpa kraven vid arbetskraftsinvandring. Jobben som finns i landet ska i första hand gå till de som är arbetslösa i landet. Vi vill också individualisera etableringstillägget, så att drivkrafterna att delta i etableringen och att arbeta är den samma oavsett kvinna eller man.

Arbetsförmedlingen finns där behoven är som störst.

Vi Socialdemokrater vill se en statligt aktiv arbetsmarknadspolitik i hela landet. Oavsett i vilken del av landet man bor i ska man snabbt få stöd med att få jobb. Speciellt viktigt är att Arbetsförmedlingen finns där behoven är som störst. Arbetsförmedlingen ska därför öka sin tillgänglighet i hela landet. Vi vill se en stärkt närvaro i områden där det finns en hög långtidsarbetslöshet.

Krav på nya kompetenser

Den gröna industriella revolutionen ställer krav på nya kompetenser det samma gäller välfärden. Idag råder det brist inom många viktiga yrken som tex undersköterskor, plåtslagare, solenergitekniker och specialistsjuksköterskor. Vi Socialdemokrater vill därför fortsätta lägga om utbildnings politiken. Arbetsmarknaden behov sak vara styrande när gymnasieskolor och komvux planerar sitt utbildnings utbud. Genom det nya omställningsstudiestödet kommer även den som är mitt i livet, jobbar och har försörjningsansvar kunna utbilda sig.

Alla unga behövs

Alla unga behövs i arbete och utbildning för att bygga Kungälv och Sverige starkt. Därför ska vi ha en lokal samverkansmodell och avtalssystem där alla unga efterfrågas, kravställs, tränas och bildas för att stå stark i det egna livet och försörjningen, vi vill införa en jobb- och utbildningsgaranti för alla under 25 år. Alla behövs, ingen ska lämnas utanför. Så bygger vi Kungälv starkt med kunskap.

I Kungälv

Därför ska Kungälv fortsätta satsa på kommunal vuxenutbildning. Svenska för invandrare ska individanpassas för bättre resultat. Vi vill också värna folkbildning och vår Nordiska Folkhögskola, som har en viktig roll för många. Kungälv behöver också kunna erbjuda de YH-utbildningar som näringslivet efterfrågar. Mimers Hus ska ha ett brett gymnasieutbud för alla. För framtiden behövs en särskild prioritering för kommunens egna kompetensförsörjning. Därför ska tillsvidareanställning erbjudas alla folkbokförda elever med godkända betyg och fullgjord praktik på gymnasiets vård och omsorgsprogram och barn och fritidsprogram.

Tillsammans kan vi bättre

 

Pia Gillerstedt
Social- och omsorgsråd
Kandidat #7, Kommunfullmäktige

 

Visningar: 30