Kommundelsprogram Kode 2022-2026

Vi vill utveckla servicen till Kodeborna genom samhällsutveckling och byggnation.

Kode samhälles framtida utveckling ska präglas av långsiktighet och omsorg av såväl människor, miljö och klimat. Det ska gå att leva hela livet i Kode med trygga miljöer och mötesplatser. Vackra inbjudande miljöer som skapar välbefinnande med känsla av en liten stad/stationssamhälle. I Kode ska man fyllas med positiva känslor och framtidstro. Kode är en bra och trygg plats för barn och unga. Det finns flera områden med mycket lite trafik där barnen kan leka, bra naturområden som ska värnas och utvecklas med exempelvis lekplatser. Det behövs mötesplatser för unga och äldre, allt från fritidsgårdsverksamhetens verksamhet oh öppettider till utegym och andra mötesplatser i dagens Kode. Solbergaslätten är unik och viktig för de gröna näringarna, kommunens självförsörjning. En annan av Kodes stora tillgångar är närheten till havet, här vill vi se trygga och säkra sätt att transportera med cykel, moderna och väl fungerande bad för alla.

Fördjupad översiktsplan

Det pågår en fördjupad översiktsplan för Kode där samhället planeras på lång sikt, det är bra och medborgarna ska vara delaktiga. Placeringen av skolan berör, det viktiga är att våga fatta beslut på så god grund som möjlighet, för situationen i Tunge skola kan inte längre fungera, blir placeringen vid scoutstugan skall föreningslivet värnas och skyddas.

Kollektivtrafik och pendelparkeringar

När Kode samhälle utvecklas för såväl boende som arbete, måste kollektivtrafik och pendelparkeringar hänga med i utvecklingen. Västtrafik behöver öka turtätheten och trafiksäkra busshållplatser. Närtrafik är ett bra men outvecklat koncept med kollektivtrafik ända hem för de som bor  på landet, här vill vi öka tiderna på vardagar och helgerna. För Kode centrum är passagen av Bohusbanan är en nyckelfråga, likaså är ytterligare tillgänglighet till trafiken på Bohusbanan viktig. Järnvägsövergången måste få sin lösning, tillsammans med stat, region och marknad måste kommunen finna en teknisk och finansiell lösning för Kode.

  • Investera 80 miljoner i Solhaga äldreboende
  • Bygg en ny skola i Kode och värna scoutkåren om det blir på den platsen
  • En bra lösning på järnväg och trafikfrågorna i Kode, investera 20 miljoner eller mer
  • Allaktiviteshus med bl.a. fullstor idrottshall, bibliotek och samlingslokaler för både skola, idrotts- och föreningslivet
  • Bättre lekplatser för barnen, utegym och vandringsleder
  • Området för Tunge skola ska på sikt innehålla blandade bostäder – med hyresrätter för vanliga plånböcker
  • Fortsätt cykelutbyggnaden Kode – havet – Stenungsund

No recent posts

Våra kommundelsprogram


Valprogram 2022-2026

Visningar: 254