Kommundelsprogram Ytterby 2022-2026

Ytterby ska bli ett av Västsveriges mest attraktiva och hållbara stationssamhällen.

Socialdemokraterna vill utveckla Ytterby med bra kommunal service, ett levande centrum, tätare tåg- och kollektivtrafik, fler och bättre och belysta närströvområden, en ny stor idrottsarena vid Yttern, utbyggd skola och nya förskolor samt fler platser för LSS och äldreomsorg. För oss är bostaden en social rättighet, när vi bygger i Ytterby skall det byggas bostäder för alla plånböcker, även unga eller ensamboende skall kunna leva och bo i centrala Ytterby. Vi är emot utförsäljningar av hyresrätter och motsätter oss höga utdelningar som höjer hyrorna för vanligt folk.

Parkering och minilivs

När Ytterby centrum växer vill vi se möjligheter för fler mötesplatser, mer kultur, restaurangverksamhet och samlingslokaler. I centrala Ytterby vill vi se ordentliga parkeringsmöjligheter med tak över huvudet. I några områden, exempelvis i Nordtag är det för få parkeringar per hushåll, vilket måste ändras. Dessutom, Nordtag växer, vilket gör att vi ser gärna någon form av möjlighet till minilivs/kiosk bemannad eller obemannad i framtiden.

Mötesplatser för unga

Det ska vara kul att vara ung och växa upp i Ytterby – för alla. Idag det för få mötesplatser för ungdomar, fritidsgård eller kvartersgårdsverksamhet måste vara tillräckligt öppna, relevanta och intressanta. Alla har rätt till en god nattsömn och unga har rätt till bra mötesplatser. Arenaområdet på Yttern öppnar möjligheter, men Ytterby behöver bättre mötesplatser för ungdomar och kvartersöppna fritidsgårdar. Vi vill förstärka Ytterbys gröna platser för vila, natur och rekreation. Vi vill se blomstergårdar och fruktlundar och fler och belysta vandringsslingor i Ytterby, typ Nordtag, Östra Tunge, Enekullen/ Kastellegården samt lysa på nya möjligheter som att vandra mellan Nordtag till Guddehjelm.

Nordisk historia

Lyft fram Ytterby-områdets helt unika nordiska historia med över 3000 år gamla hällristningar, Bohusläns största gravfält Västra Porten – Stora Smällen och stora kulturarv med Kastellergården och Klosterkullen.

Trygghet längs vägen

Det behövs viloplatser längs våra gång och cykelbanor, vi ser gärna fler bänkar vid trygga öppna platser att vila på exempelvis längs med Hällebergsgatan. Ytterby har flera gångtunnlar, ex vid Östra Porten och en vid Tungevägen, båda upplevs som otrygga, detta vill vi förändra, eller belysa bättre och är positiva till fler trygghetskameror där det behövs.

Lugnare trafik

Vi vill ha en lugnare trafik genom Ytterby, exempelvis när du ska passera övergångsstället vid Kyrkskolan/Kastellegården så ska du känna dig trygg. Den ökade bebyggelsen utmed kusten och Nordtag pressar på trafiken i Ytterby, Trafikverket och kommunen måste lösa detta på ett bra sätt för framtiden. Vi vill se bredare vägar och lägre och tydliga hastighetsregleringar i framtidens Ytterby.

Enkelt att återvinna

Vi välkomnar att Ytterby och Kungälv växer samman med den nya Arenan vid Yttern. Entre Ytterby blir bra men även Ytterbyborna behöver ha det enkelt att återvinna. Även om återvinningsstationen i Ytterby kommer försvinna i framtiden, måste det vara enkelt för den som bor i Ytterby att återvinna.

  • Bygg bostäder för alla plånböcker i Ytterby
  • Ytterby behöver bättre mötesplatser för ungdomar
  • Utveckla Ytterby centrum med handel, restaurang, kultur och samlingslokal
  • Ordentliga parkeringsmöjligheter i centrala Ytterby med tak över huvudet
  • Bra belysta vandringsslingor i Ytterby, ex Nordtag, Tunge, Enekullen / Kastellegården
  • Trevligare, lugnare och jämnare trafiktempo i Ytterby
  • Lyft fram Ytterbys historia med 3000 år gamla hällristningar
  • Det ska vara enkelt att återvinna även om du bor i Ytterby

 Våra kommundelsprogram


Valprogram 2022-2026

 

Visningar: 272