Föreningar

Foreningar Kungälv S-förening Expand

Vår förening är en av Kungälvs största och äldsta föreningar. Vi har fyra medlemsmöten per år där vi diskuterar politik från kommunal till internationell nivå. Kom med, ta en fika och prata politik.

Vi hälsar gamla, nya och blivande medlemmar välkomna till vår förening!

Ytterby S-förening Expand

Det pågår alltid en förändringar både i den lilla och i den stora världen.som i en kommun eller i bostadsområdet. Frågan är om vem eller vilka som ska påverka förändringarna. Det får t.ex.ske genom samtal medborgarna emellan, genom att lyssna på varandra, genom fria åsiktsutbyten, genom verksamhet i demokratiska partier. Kort sagt är det frågan om att se till att demokratin får ett innehåll. Vi känner att vi i Ytterby socialdemokratiska förening har ett sådant uppdrag.

Besök vår hemsida här:

Hermansby S-Förening Expand

Föreningen är 75 år och har cirka 70 medlemmar. Det geografiska upptagningsområdet är Kärna, Torsby, Marstrand, Harestad, Tjuvkil, Kovikshamn. Men alla som bor i Kungälvs kommun är naturligtvis välkomna i föreningen.

(S)nillen Expand S-Facken Expand S-Kvinnor Expand

”S-kvinnors uppgift är att utifrån socialdemokratins värderingar och S-kvinnors program och stadgar verka för ett samhälle där kvinnor och män är jämställda”

 (ur ändamålsparagrafen i S-kvinnors stadgar)

Kungälvs S-kvinnor arbetar med politiska frågor som gäller kommunen. En viktig uppgift för vår förening är utbildning av medlemmarna i organisatoriska och politiska frågor. Vi som S-kvinnor skriver motioner bl.a. till distriktsmötet och förbundsmötet. Genom att vara anslutna till den lokala arbetarekommunen är kvinnoklubbarna grundorganisationer i det socialdemokratiska partiet. Alla S-kvinnor är därför också medlemmar i partiet. Mer att läsa om S-kvinnor centralt kan du göra på vår hemsida http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/S-kvinnor/S-kvinnor/hem2/

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss ring eller mejla så svarar vi så fort vi kan.

Väl mött

// S-kvinnor Kungälv

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet Expand SSU-Kungälv Expand

SSU Kungälv är socialdemokraternas ungdomsförbund här i kommunen. Vi samlar alla ungdomar som vill kämpa för frihet jämlikhet och broderskap. Vi engagerar oss i kommun-, landsting- och rikspolitik. I SSU träffas vi för att skapa politik, diskutera och bara umgås. Bli medlem i SSU Kungälv och gör Kungälv till den bästa ungdomskommunen i landet!

https://m.facebook.com/ssuklv/

Kontakt

Camilla Haag Ordförande Arbetarekommunen,
073-322 59 83, camilla.haag@kungalv.se 

Birgitta Jähnke 
Vice ordförande Arbetarekommunen 

Ulrica Brogren
Gruppledare Socialdemokraternas fullmäktigegrupp 

Miguel Odhner
Vice gruppledare Socialdemokraternas fullmäktigegrupp   

E-post:
Epost hänvisas till mailto:ordf@socialdemokraternakungalv.se

 

 

Besöksadress/Postadress:
Västra Strandgatan 2
442 30 Kungälv Org. Nr:
853300-3425 Plusgiro:
122 63-0 Kungälvs socialdemokratiska arbetarekommun
73 62 43-7 Kungälvs Soc. Arbetarekommuns VALFOND

 

Visningar: 1090