Kommundelsprogram Kärna 2022-2026

Den vackra Kärnahalvön med områden som Harestad, Kornhall, Staby, Lycke, Kovikshamn, Sundhammar och Lycke växer sakta då det blivit något enklare att få bygglov i Kungälv. När landsbygden utvecklas måste Kärna samhälle liksom kollektivtrafik, cykelbanor, pendelparkeringar, vandringsleder och badplatser följa med i utvecklingen. Det ska vara tryggt och roligt att växa upp Kärna men idag saknas mötesplatser och en fritidsgård för ungdomar. Kärna har nu en boulebana, konstgräs och en ny fullstor idrottshall öppen för alla och samhällets båda skolor. Det har kommit nya restaurang och mataffären finns kvar samtidigt som det byggs nya bostäder i Kärna centrum.

  • Investera 40 miljoner, rusta upp och bygg om Kärna skola matsal 2023-2024
  • Skapa en relevant, öppen och attraktiv mötesplats för unga i Kärna
  • Använd bygdegården som samhällets allaktivitetshus för unga, skola och föreningar
  • Trafiksäkra och rusta upp Kärna Torg och samhälle. Vi vill se ett Kärna samhälle där barn och trafik fungerar säkert, med linjer, gupp och mer genomtänkta på och avlämningsmöjligheter
  • Ett vackrare Kärna med en genomtänkt offentlig parkmiljö med utegym, fruktträd, mötesplatser och bänkar
  • Utveckla vandringsleder, badplatser och belys centralt motionsspår i Kärna

Gör det enkelt att åka buss och cykla på landet

Många bor i hus på landet, fler hus tillkommer, bussen går sällan, vägarna är smala och trafiken går fort. Vi vill att Västrafik ökar turtätheten på landsbygden och har trafiksäkra busshållplatser. Vi vill se en ökad turtäthet mellan Kärna – Kornhall – Göteborg då många pendlar till Volvo, Hisingen och kommande batterifabrik. Kornhalls färja är full, köerna är långa. Vi kommer arbeta för betydligt fler turer med dagens trafik fram och tillbaka mellan Kärnahalvön och Göteborg. Närtrafik är ett bra men utvecklat koncept med kollektivtrafik ända hem för de som bor på landet, här vill vi öka tiderna på vardagar och helgerna, för de som jobbar oregelbundet men även för ungdomar som bor på landet. Alla bor inte i Kärna, därför krävs cykelbanor från Kärna till Kovikshamn, Tjuvkil och Kornhall. Även belysning är viktigt längs cykel/gångbanor, gärna rörelsestyrd. Sittplatser längs gång och cykelbanor välkomnas. Trafiksituationen i Kornhall är direkt farlig och måste prioriteras, med breddad väg, cykelbana, effektiv färjetrafik, egen bussfil och fler pendelparkeringar.

  • Ökad Närtrafik hela vägen hem för de som jobbar oregelbundet och unga på landet
  • Fler pendelparkeringar för ökad samåkning, det ska bara enkelt att ta bussen
  • Bygg cykelbana mellan Kärna, Kovikshamn, Tjuvkil och Kornhall

Bygglov och VA

Det är viktigt att människor får bygglov, ska kunna leva och bo, bygga om och till sina hus men framförallt få tillgång till en rent vattenförsörjning och bra avlopp som minskar utsläpp i hav, bäckar och åar. Kommunal VA-utbyggnad är bra, men kan bli kostsam och påtvingande. Därför måste mindre anläggningar ska kunna komplettera kommunalt VA system och vi vill också pröva delanslutning till VA system vid olika tidpunkt eller delanslutning för enbart vatten eller avlopp.


No recent posts

Våra kommundelsprogram


Valprogram 2022-2026

Besök: 275