Kommundelsprogram Kareby 2022-2026

Kareby växer och då måste den kommunala servicen hänga med. Trafiksituationen för barn och medborgare i Kareby är inte okej, det går fort och korsningen är osäker. Det kommer komma ett motorvägsmot i framtiden och det välkomnar vi att det blir enkelt att pendla till exempelvis Göteborg, men Kareby måste få ökad livskvalitet att leva och bo. Det byggs mycket och då måste orten, hänga med och utvecklas på ett bra sätt för alla med platser för trivsel och möten mellan människor. Grundläggande samhällsservice måste utvecklas som säkra gång och  cykelbanor, övrig infrastruktur, belysning och lokala återvinningsmöjligheter.

  • Ökad trafiksäkerhet i Kareby
  • Bygg ut kommunala service/skola
  • Samlingsplats/mötesplats inte minst för unga
  • Det ska vara enkelt att återvinna även om du bor i Kareby

No recent posts

Våra kommundelsprogram


Valprogram 2022-2026

Visningar: 173