Kommundelsprogram Diseröd 2022-2026

Vi vill fortsätta skapa framtidstro och nybyggaranda i Diseröd

Vi är stolta över hur Socialdemokraterna drivit på och utvecklat Diseröd på ett positivt sätt. De senaste 8 åren har vi sett stora offentliga investeringar i centrum med gator, belysning, parkeringar, busstorg, ny förskola, bostäder med olika boendeformer, en ny affär med handel, bibliotek och nu fortsätter vi att etappvis bygga ut skolan och 2023 kommer en fullstor idrottshall på plats.

Attraktivt att leva, bo och arbeta

Det ska vara attraktivt att leva, bo och arbeta i Diseröd. När Diseröd samhälle utvecklas för såväl boende som arbete, måste kollektivtrafik och pendelparkeringar hänga med i utvecklingen. Vi vill göra det enklare att ta bussen, att pendla till eller från Diseröd med omgivande bebyggelse, men då måste det gå bussar. Vi vill att Västrafik ökar turtätheten på landsbygden och har trafiksäkra busshållplatser. Närtrafik är ett bra men outvecklat koncept med kollektivtrafik ända hem för de som bor på landet, här vill vi öka tiderna på vardagar och helgerna, för de som jobbar oregelbundet men även för ungdomar som bor på landet.

Ett vackrare Diseröd centrum

Den vackra omgivande storslagna naturen med vandringsleder och sjöar som inbjuder till bad och fiske ska fortsatt utvecklas med varsam hand tillsammans med Västkuststiftelsen. Vi vill se ett vackrare Diseröd centrum, med en genomtänkt offentlig parkmiljö med lekplats utegym, fruktträd, mötesplatser och bänkar. Det ska vara rent och snyggt på alla platser i Diseröd.

Kvartersgård / fritidsgård för ungdomar

Det ska vara tryggt och roligt att växa upp Diseröd men idag saknas mötesplatser och en kvartersgård / fritidsgård för ungdomar. Vi vill skapa en relevant, öppen och attraktiv mötesplats för föreningsliv, skola och unga i Diseröd.

  • Bygg en ny fullstor idrottshall 2023
  • Bygg ut och rusta upp skolan, matsal och ny infrastruktur, 90 miljoner till 2026
  • Det ska vara enkelt att pendla – ökad turtäthet till och från Diseröd
  • Ökad Närtrafik hela vägen hem för de som jobbar oregelbundet och unga på landet
  • Skapa en relevant, öppen och attraktiv mötesplats för unga och föreningsliv i Diseröd
  • Ett vackrare Diseröd med en genomtänkt offentlig parkmiljö med lek, utegym, fruktträd, mötesplatser och bänkar

No recent posts

Våra kommundelsprogram


Valprogram 2022-2026

Visningar: 199