Arbete

Arbete är en central del av livet. Ingen ska mobbas eller diskrimineras på sin arbetsplats.

Rätt att känna sig välkommen på sin arbetsplats

För att det ska bli verklighet krävs aktiva insatser för att motverka fördomar, okunskap och hbtq+fientlighet. Det behöver inte vara frågan om medveten diskriminering för att det ska skapa problem på arbetsplatsen, ofta är det förflugna ord och okunskap. Alla har samma värde och alla har rätt att känna sig välkomna på sin arbetsplats.

Vårt ansvar som arbetsgivare

Det är arbetsgivarens ansvar att ingen behandlas illa eller utsätts för diskriminering. Arbetsgivare är enligt lag skyldiga att arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering till exempel på grund av sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck samt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Ökad jämställdhet och mångfald ger ökad kreativitet

Forskning visar att ett land som aktivt arbetar för mångfald och öppenhet blir mer kreativt, får högre tillväxt och fler arbetstillfällen. Ökad jämställdhet och mångfald ger ökad kreativitet, produktivitet och lönsamhet. Vi som arbetsgivare behöver bli bättre på att bejaka mångfald. På så sätt kommer fler att känna sig trygga och komma till sin rätt på arbetsmarknaden. Det gynnar individen, kommunen och samhället i stort.

Därför vill vi:

  • Verka för utbildning av personal i normkritiskt tänkande
  • Arbeta för ett arbetsliv fritt från diskriminering

 

Camilla Haag
Undersköterska
Kandidat #1, Kommunfullmäktige

Pia Gillerstedt
Social- och omsorgsråd
Kandidat #7, Kommunfullmäktige

Emelie Gillberg
Undersköterska
Kandidat #11, Kommunfullmäktige

Visningar: 77