Förintelsens minnesdag

Idag den 27 januari är det Förintelsens minnesdag

 

Det är viktigt att vi fortsätter att hålla minnet av förintelsen levande. Att högtidlighålla minnet av förintelsen är ingen tom ceremoni. Det är ett löfte vi utfärdar. Ett löfte om att inte glömma.

När vi säger aldrig igen betyder det inte enbart att vi tar på oss ett ansvar att se till att det som skedde under förintelsen aldrig upprepas. Det betyder även att vi lovar att göra vad vi kan för att den utveckling som gjorde förintelsen möjlig inte upprepas. Det betyder också att judar aldrig igen ska behöva känna sig så hjälplösa och utlämnade som de gjorde då. Men det är precis de känslor som många judar nu lever med.

Det brukar sägas att antisemitismen ibland sover, men att den aldrig sover särskilt djupt. Under flera år har vi sett allt fler öppna uttryck för antisemitism såväl i Sverige som på andra platser. Antisemitismen har inte bara vaknat till. Den är klarvaken.

Vi högtidlighåller Förintelsens minnesdag för att påminna varandra om vad de antisemitiska idéerna kan leda till. Förintelsen får aldrig återupprepas!

 

 

Camilla Haag

Ordförande 

Socialdemokraterna Kungälv 

Visningar: 8