Kommundelsprogram 2022-2026

Kommundelsprogram Marstrand/Koön 2022-2026
Kommundelsprogram Marstrand/Koön 2022-2026
Marstrand är en internationell seglingsmetropol med en fantastisk historia, en tillgång för Sverige. Men Marstrand och Koön är också en plats för vanliga bofasta medborgare som lever, bor och arbetar…
Kommundelsprogram Kareby 2022-2026
Kommundelsprogram Kareby 2022-2026
Kareby växer och då måste den kommunala servicen hänga med. Trafiksituationen för barn och medborgare i Kareby är inte okej, det går fort och korsningen är osäker. Det kommer komma…
Kommundelsprogram Kärna 2022-2026
Kommundelsprogram Kärna 2022-2026
Den vackra Kärnahalvön med områden som Harestad, Kornhall, Staby, Lycke, Kovikshamn, Sundhammar och Lycke växer sakta då det blivit något enklare att få bygglov i Kungälv. När landsbygden utvecklas måste…
Kommundelsprogram Kode 2022-2026
Kommundelsprogram Kode 2022-2026
Vi vill utveckla servicen till Kodeborna genom samhällsutveckling och byggnation. Kode samhälles framtida utveckling ska präglas av långsiktighet och omsorg av såväl människor, miljö och klimat. Det ska gå att…
Kommundelsprogram Diseröd 2022-2026
Kommundelsprogram Diseröd 2022-2026
Vi vill fortsätta skapa framtidstro och nybyggaranda i Diseröd Vi är stolta över hur Socialdemokraterna drivit på och utvecklat Diseröd på ett positivt sätt. De senaste 8 åren har vi…
Kommundelsprogram Tjuvkil/Instön 2022-2026
Kommundelsprogram Tjuvkil/Instön 2022-2026
Tjuvkil och Instön är riktiga västkustpärlor som sakta förtätas och moderniseras till mindre levande kustsamhälle. Sådant kräver offentlig service för unga och äldre men också bra kollektivtrafik, cykelbanor, mötesplatser samt…
Kommundelsprogram Ytterby 2022-2026
Kommundelsprogram Ytterby 2022-2026
Ytterby ska bli ett av Västsveriges mest attraktiva och hållbara stationssamhällen. Socialdemokraterna vill utveckla Ytterby med bra kommunal service, ett levande centrum, tätare tåg- och kollektivtrafik, fler och bättre och…

https://socialdemokraternakungalv.se/valprogram-2022/

Visningar: 611