Kommundelsprogram Tjuvkil/Instön 2022-2026


Tjuvkil och Instön är riktiga västkustpärlor som sakta förtätas och moderniseras till mindre levande kustsamhälle. Sådant kräver offentlig service för unga och äldre men också bra kollektivtrafik, cykelbanor, mötesplatser samt tillgång till handel och möjlighet att arbeta på distans. Socialdemokraterna har trots politiskt motstånd säkerställt den nya fina förskolan som öppnar under 2023. Vi vill se fler båtplatser och säkra moderna tillgängliga badplatser. På sikt ser vi framför oss hus där boende skall kunna ha en samlingslokal, lekplats och utegym, att du ska kunna handla lokalt, äta lokalt och även arbeta lokalt i mindre anpassade företags/kontorsmiljöer. Det ska också planeras för äldreomsorg i framtidens Tjuvkil/Instön. Förändringarna för ökad trafiksäkerhet på väg 168 genom Tjuvkil inte gick inte att stoppa eller lägga där Kommunfullmäktige hade planerat, nu kommer en säker cykelbana, lugnare trafik och ett nytt kustsamhälle växer fram. Det ska vi vara rädda om. Vi ska varsamt utveckla Tjuvkil och Instön, vi vill inte se höghus, det passar inte där. Vi är för en lågmäld och väl anpassad förtätning av Tjuvkil, men vi vill inte bara ha villor, ibland vill du bo kvar i ett område men sälja huset eller flytta ut från föräldrahemmet till en egen lya, det skall vara möjligt även i framtidens Tjuvkil. Blandade bostadsområden med hyresrätter motverkar också uppköp av sommargäster och förstärker åretruntsamhället. En levande kust för alla är viktigt för oss Socialdemokrater.

  • Bygg blandat för alla – hyresrätter för att kusten inte blir sommarbostäder
  • Gång och cykelbana Marstrand – Kungälv samt ut till Tjuvkilshuvud/hamn
  • Nya mötesplatser i Tjuvkil som lekplats och utegym
  • Tätare kollektivtrafik till Göteborg och pendelparkeringar.

Bygglov och VA

Det är viktigt att människor får bygglov, ska kunna leva och bo, bygga om och till sina hus men framförallt få tillgång till en rent vattenförsörjning och bra avlopp som minskar utsläpp i hav, bäckar och åar. Kommunal VA-utbyggnad är bra, men kan bli kostsam och påtvingande. Därför måste mindre anläggningar ska kunna komplettera kommunalt VA system och vi vill också pröva delanslutning till VA system vid olika tidpunkt eller delanslutning för enbart vatten eller avlopp.


No recent posts

Våra kommundelsprogram


Valprogram 2022-2026

Visningar: 265