Agenda 2030 mycket mer än miljöfrågor

Kungälvs kommun arbetar framåt med att genomföra Förenta nationernas 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030. Målen är nedbrutna med nyckeltal rakt in i Kungälvs kommuns politiska mål och budget.

Stolta men inte nöjda

Vi är stolta över att vi nu arbetar brett med alla dessa frågor men vi är inte nöjda. Vi har mycket kvar att göra. Agenda 2030 och dess delmål kan vara och ska vara en självklar del i hur vi leder kommunen in i framtiden. Vi behöver jobba mer med att skapa en bra arbetsmiljö. De som jobbar i våra verksamheter inte behöver vara sjukskrivna utan kan jobba och försörja sig.

Främja jämställdhet

Världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid, att bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder, att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen, att förverkliga de mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt samt att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Tillsammans kan vi lyckas

Vi vill att Kungälv är ledande i genomförandet av Agenda 2030. Genomförandet innebär en successiv omställning till en modern välfärdsstad. Målen i Agenda 2030 hänger ihop med och för att nå målen behöver alla kunna bidra till att målen uppnås, oberoende av i vilken stadsdel vi bor, vilket yrke vi har eller utbildning. Som kommun har vi tillsammans med övriga kommuner en viktig roll i att Sverige lyckas med sitt genomförande av Agenda 2030.

De 17 globala målen omfattar samtliga dimensioner av hållbarhet, vilket betyder att vi fortsatt ska arbeta för en ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Genom samarbete mellan kommun, förening och näringsliv kan vi göra mer.

Pia Gillerstedt
Social- och omsorgsråd
Kandidat #7, Kommunfullmäktige

Visningar: 63