Arbetsmiljön måste prioriteras

Under mer än två år av arbete i en pandemi som lyfte fram stora brister i arbetsmiljön i våra verksamheter. Medarbetarna har arbetat hårt och mycket. Det har blivit uppenbart att våra verksamheter har gått precis på gränsen av överlevnad.

Tuff sommar

Vi har nu medarbetare som är otroligt trötta och i behov av lugn och ro. Denna sommar har varit en av de värsta dem har gått igenom, vilket i sin tur inte givit dem den återhämtning dem så behövt. Vi vet också att dem kämpar med att få scheman som gör att man orkar arbeta heltid. Scheman där personalen inte flyttas runt på flera enheter under samma arbetspass och hållbara scheman där det finns tid för återhämtning mellan arbetspassen

Stor personalbrist

Vi socialdemokrater vill satsa på arbetsmiljön i kommunens egna verksamheter, vi förstår att om vi bygger upp och satsar i verksamheten så kan vi vara med i konkurrensen som en mer attraktiv arbetsgivare. Att satsa på arbetsmiljön har aldrig varit viktigare, efter dess år av pandemi, råder det stor personalbrist i dessa verksamheter. Vård -och omsorg har varit under stor press och vi måste nu göra allt vi kan för att satsa på att behålla de medarbetare som kämpat och är kvar. Möjligheten att sänka veckoarbetstiden för att möjliggöra att alla orkar arbeta heltid bör undersökas.

Öppet klimat

Genom att uppmärksamma och låta de problem som finns i arbetsmiljön komma upp till ytan och möta dessa, kommer våra verksamheter bli starkare och skapa en transparens och ett öppet klimat där medarbetare känner sig delaktiga i att skapa en bra arbetsmiljö. ALLA medarbetare inom kommunen bör utbildas och bli delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 

Emelie Gillberg
Arbetsmiljösamordnare och Undersköterska
Kandidat #11, Kommunfullmäktige

Visningar: 21