När ska det ta slut?

I veckan nåddes vi av det fruktansvärda beskedet att en kvinna i vår kommun bragts om livet på grund av våld i nära relation  

 

Mörkertalet är stort

Varje dag utsätts kvinnor och flickor för trakasserier, våld och sexualbrott, inte sällan av en man som hon har eller har haft en relation med. Var tredje vecka dödas en kvinna av en man. Mörkertalet är stort, då många kvinnor och flickor inte vågar polisanmäla det de fått utstå, av rädsla för än mer våld  

 

Alldeles för många lever under hot

Mäns våld mot kvinnor är ingen privat angelägenhet utan handlar om grova brott; våldtäkter, grov misshandel, försök till mord, mord och förföljelse En kriminalitet som pågår dygnet runt, året runt. Alldeles för många kvinnor och barn lever under hot och förföljelse. Kvinnor och barn tvingas leva under skyddad identitet och lämna allt de har.  Mäns våld mot kvinnor tar sig många olika uttryck och förekommer över hela världen.  Det är såväl ett globalt världsproblem som ett lokalt samhällsproblem. Det är ett jämställdhetsproblem, ett folkhälsoproblem och ett allvarligt hot mot mänskliga rättigheter.  

 

Motståndet ökar i världen 

Aldrig har det då känts så viktigt att stå upp för jämställdheten och för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor som nu. Motståndet mot jämlikhet och jämställdhet ökar i många länder världen runt. Inskränkande av aborträtten och avkriminaliserande av våld i hemmet står högt på dagordningen när de högernationalistiska rörelserna får alltmer inflytande. 

 

Konsekvenserna kan bli ödesdigra

Vi ser ett ökande hot mot kvinnors frihet på många håll i världen och vi är inte på något sätt skonade för den tendensen i vårt eget Sverige eller i vår kommun. Med den nuvarande regeringen ser vi en stor risk för minskad prioritering av arbetet med att avskaffa mäns våld mot kvinnor. Både när det gäller införande av ny skyddande lagstiftning och olika former av brottsbekämpande åtgärder, men även när det gäller det förebyggande arbetet. Stora hål i finansieringen av välfärden försämrar skyddet och stödet för våldsutsatta kvinnor och barn ytterligare.  När samhället inte längre förmår ta sitt ansvar ökar utsattheten ytterligare och konsekvenserna kan bli ödesdigra för både den utsatta kvinnan och hennes eventuella barn. 

Vi måste bli fler som visar att vi står upp mot våldet mot kvinnor! 

 

 

Camilla Haag                                                             Emelie Gillberg

Ordförande                                                                Ordförande

Socialdemokraterna i Kungälv                              S-Kvinnor Kungälv 

Visningar: 15