Budget 2024 – Allt fokus på välfärden

Allt fokus på välfärden i lågkonjunkturen

Vi lever i en svår tid när många förutsättningar för den kommunala välfärden snabbt förändras. Den senaste skatteprognosen var 22 miljoner lägre vilket kräver ett mindre omtag inför budgetbeslut 2024 där även politiken får vara med och minska på sina möten och kostnader.

Använder alla pengar – inga uppsägningar

Beskedet från vår sida är att vi använder alla pengar vi har och vi står fast vid planen att vi ska igenom denna tid utan uppsägningar, så ser det inte ut i andra kommuner. Vi kommer inte genomföra reformer nästa år men däremot måste vi ta till oss nya arbetssätt, ny teknik och nytt samarbete med såväl föreningsliv som näringsliv.

Vi står hyfsat väl rustade då vi amorterat 700 miljoner på kommunens skulder och har byggt upp en finansiell skyddsreserv om vi gör negativa resultat vilket är det troliga 2024.

100 nya miljoner till skolan

Trots läget kommer vi tillföra 250 nya miljoner, med full kompensation för löner, priser och volymer.

Barn har bara en skolgång och för att den ska fungera så bra som möjligt, måste samma förutsättningar kunna garanteras hela tiden. Därför får skolan exempelvis 100 miljoner mer 2024 jämfört med 2023 och dessutom investerar vi 200 nya miljoner i skolor som Munkegärde, Sandbacka, Thorild, Kärna och Diseröd. Vi fortsätter arbetet med att NPF säkra all skolverksamhet.

Förra veckan invigdes en ny förskola i Tveten, denna vecka tas första spadtaget för gruppbostäder i Ytterby och nästa vecka första spadtaget för ett stort äldreboende för 90 personer i centrala Kungälv.

Vi har också i budget att de kommande åren steg för steg bygga Kungälvs nya Arena, inte minst för alla barn och ungdomar i kommunen men också skapa en mötesplats mellan Kungälv och Ytterby med bra kommunikationer.

Hållbar framtid

Vi har en plan för hur vi ska genomföra Agenda 2030 inte minst med skarpare miljö- och klimatmål samt högre ambitioner att skydda havet, dessutom vill vi utöka områden för ängsmark.

Vi är inte rädda för framtiden, men den kommer pröva oss ekonomiskt.

Det är bara genom ett ansvarfullt samarbete och tillsammans, vi kan göra skillnad för att Kungälv ska vara en fortsatt fin kommun att leva, verka och bo i, nu och i framtiden.

Miguel Odhner (s)
Anders Holmensköld (m)
Erik Martinsson (mp)
Ulrica Brogren (s)
Anna Vedin (m)
Lottie Lord (mp)

Visningar: 35