Öppet möte med Adnan Dibrani

Adnan Dibrani från Varberg är partiets västsvenska toppkandidat till Europaparlamentet och står på plats fyra på partiets valsedel

 

Öppet möte 

Kungälvs Arbetarekommun bjuder in till ett öppet möte med Adnan Dibrani inför Europaparlamentsvalet den 9 juni. Vi bjuder in brett för att så många som möjligt av er ska få möjligt att lyssna på Adnan och få möjlighet att ställa frågor till honom

 

Bakgrund 

Adnan sitter i Riksdagen sedan 2010, han sitter under nuvarande mandatperiod som ordinarie ledamot i Finansutskottet. Utöver det är han också suppleant i Utrikesutskottet, Europarådets svenska delegation och Riksdagens råd för Riksrevisionen

Mer om Adnan kan du läsa här: Adnan Dibrani

 

Dörrknackning 

Vi kommer innan mötet att knacka dörr tillsammans med Adnan och för den som vill vara med så är samlingen klockan 17.15 på Willys parkering

 

Var och när 

Mötet äger rum på Kvarnkullen tisdagen den 28 maj klockan 18.30. Vi kommer att bjuda på korv med bröd i samband med mötet

 

Varmt välkomna

 

 

Camilla Haag, ordförande 

Socialdemokraterna Kungälv 

 

Visningar: 80