Frihet från våld och förtryck

Hbtq+personer utsätts både för hedersrelaterat våld och våld i nära ­ r­ elationer. Det ska aldrig accepteras och måste bemötas av samhället med största seriositet.

 

Ökad kunskap

En ökad kunskap behövs hos socialtjänst, polis, sjukvård och andra myndigheter för att den som utsatts ska få det skydd den behöver.

 

Trygg uppväxt, fri från våld 

Omvändelseförsök är en kränkande handling där någon försöker ändra en­ annan människas sexuella läggning eller könsidentitet. Barn har rätt till en trygg uppväxt, fria från våld och förtryck. Vi vill förbjuda all form av omvändelseförsök av hbtq+personer.

 

Stöd från socialtjänsten 

I socialtjänstlagen finns det föråldrade skrivningar och samhället ser ­ annorlunda ut idag än när lagen skrevs. Lagen måste uppdateras så att det blir möjligt för personer som riskerar att utsättas för våld kan söka stöd hos socialtjänsten i andra kommuner än sin hemkommun.

 

Tillgång till skyddat boende 

För den som utsätts för våld och förtryck i sitt hem finns rätt till stöd och ­ skyddat boende. I alla kommuner finns detta stöd inte tillgängligt för alla. Vi vill säkerställa tillgång till skyddat boende i hela landet även för män, icke-binära och par.

 

Barnens rättigheter måste gå före 

Idag är föräldrarätten så stark att många barn tvingas leva med våldsamma föräldrar. Barnens rättigheter och hälsa måste stå över föräldrars rätt till umgänge med sitt barn. Ett barn som utsätts för våld eller hedersvåld måste få den trygghet den behöver.

 

Därför vill HBTQ+Socialdemokrater:

  • Förbjuda all form av omvändelseförsök av hbtq+personer.
  • Det ska vara möjligt att söka stöd hos socialtjänsten i andra kommuner än hemkommunen, om det finns skäl att inte våga söka stöd på hemorten.
  • Säkerställa rätt till stöd och skyddade boenden för män, icke-binära och par.
  • Det ska tas fram långsiktiga stödprogram till personer som är utsatta för hedersrelaterat våld som hjälper dem efter den akuta situationen.
  • Det finns en långsiktig, nationell samordning för frågor om heder och radikalisering.

Visningar: 0