Kultur i Välfärden

Kunskap och kultur är verktyg för människans personliga frihet och utveckling. De är också redskap för samhällets utveckling och vår gemensamma välfärd

Glädje och livslust

Kultur är en källa till glädje och livslust. Den är också en möjlighet att närma sig och uttrycka svåra frågor och känslor, att få skratta, att få gråta och tänka efter. Att kulturen kommer till välfärden innebär möjligheter att ta tillvara kultursektorns särskilda kompetens, viljan att kritiskt granska och tänka nytt och att använda den för att göra verksamheten bättre.

Sånger och danser från förr

Konst och kultur i välfärden är ett verktyg för att tala om och förstå olika förändringar i livet. Det kan även bidra till en bättre hälsa. Kultur används redan på det sättet idag, till exempel på en barncancerenhet som använder bildkonst för att barn ska få utlopp för sina känslor och i demensvård där sånger och danser från förr får de äldre att leva upp. Vi vill att kulturen ska få en större roll i välfärden.

Vi vill
• Verka för mer konst och kultur i vård och omsorg

Camilla Haag
Undersköterska

Kandidat #1, Kommunfullmäktige

Visningar: 68