Kommundelsprogram Marstrand/Koön 2022-2026

Marstrand är en internationell seglingsmetropol med en fantastisk historia, en tillgång för Sverige. Men Marstrand och Koön är också en plats för vanliga bofasta medborgare som lever, bor och arbetar året runt. Socialdemokraterna arbetar för ett levande Marstrand året runt för vanligt folk, det är en del av vår grundläggande politik. Såväl boendefrågan som företagarfrågan kräver särskild politisk hänsyn i utpräglade ö-samhällen. Det kräver sin offentliga och fungerande service, liksom insatser i marinindustrin och besöksnäringen för jobben. Tillsammans med näringen, närliggande kommuner och storstaden Göteborg ska vill bli Sveriges starkaste besöksdestination. Det kräver genomtänkta investeringar i offentlig service som skola och omsorg, liksom hamnar, vandrings- och cykelleder, lek, rast och badplatser men
också planlagd mark för ytterligare hotell, camping och ställplatser.

 • Bygg bara hyresrätter för ett levande året runt samhälle i Marstrand
 • Ny förskola/skola på Koön med plan för idrottshall ska påbörjas
 • Färdigställ cykelbana Marstrand – Kungälv
 • Planlägg mark för den marinindustriella utvecklingen
 • Stark säsongstaxa på parkering och färja, dyrt på sommaren och fritt på vintern för ett levande och icke delat åretruntsamhälle
 • Flytvästar för barnen ska finnas i förskolor i Marstrand och Tjuvkil
 • Dela upp årsavgiften i månadsavgifter för parkeringsplatser och båtplatser så alla har råd att betala på ett bra sätt.
 • Utred alternativ finansiering av miljövänlig färja och minskning av fordonstrafiken genom gemensamma fraktlösningar för transporter till och från ön inkl  sophämpning och återvinning
 • Sänka färjeavgifterna på sikt
 • Underlätta för säsongsbostäder för företagens kompetensförsörjning

Gör det enkelt att åka buss och cykla även vid kusten

Många bor i hus vid kusten. Sträckan mellan Marstrand och Göteborg behöver expressbussar och en hög turtäthet för att underlätta året-runt boende. Länge har vi väntat på att bygga klart cykelbana mellan Marstrand och Kungälv. Även belysning är viktigt längs cykel/gångbanor, gärna rörelsestyrd är viktigt på vissa delar av sträckan. Sittplatser längs gång och cykelbanor välkomnas.

 • Fler pendelparkeringar för ökad samåkning, det ska bara enkelt att ta bussen

Bygglov och VA

Det är viktigt att människor får bygglov, ska kunna leva och bo, bygga om och till sina hus men framförallt få tillgång till en rent vattenförsörjning och bra avlopp som minskar utsläpp i hav, bäckar och åar. Kommunal VA-utbyggnad är bra, men kan bli kostsam och påtvingande. Därför måste mindre anläggningar ska kunna komplettera kommunalt VA system och vi vill också pröva delanslutning till VA system vid olika tidpunkt eller delanslutning för enbart vatten eller avlopp.Våra kommundelsprogram

Besök: 421