Valsedel Kommunfullmäktige 2022

Valsedeln toppas av partiets lokala ordförande Camilla Haag följd av kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner och därefter SSU-distriktets ordförande Sandra Mathiasson.

Socialdemokraternas i Kungälv lyfter inför årets valrörelse både kvinnligt och manligt ledarskap i toppen av kommunfullmäktigelistan för att på bästa sätt återge socialdemokratins samlade ledarskap. Varvade listor är sedan länge praxis hos Socialdemokraterna. Valsedeln har också personer med olika etnisk bakgrund. Åldersspridningen på kandidaterna är mellan 20 och 97 år, här finns alltså både erfarenhet och förnyelse. Bland de tio första namnen återfinns tre personer under 30 år och två personer över 60 år.

Vi är ett feministiskt framtidsparti. Med Camilla Haag som partiordförande och Miguel Odhner som kommunstyrelseordförandekandidat samt Sandra Mattiasson som SSU-distriktets ordförande förstärker vi partiets, medlemmar och ungdomars roll i politiken säger Ingela Rossi, ordförande för S valberedning i Kungälv.

Valsedel Kommunfullmäktige Kungälv 2022

Nr Namn Ålder Yrke Ort Länkar
1 Camilla Haag 52 Undersköterska Kungälv Texter FB       Texter
2 Miguel Odhner 54 Kommunstyrelsens ordförande Harestad Texter
3 Sandra Mathiasson 20 Student Kungälv Texter
4 Jesper Eneroth 27 Projektledare Kungälv Texter       Texter
5 Ulrika Winblad 53 Personlig assistent Kungälv Texter
6 Jonas Andersson 45 Ingenjör Kungälv Texter
7 Pia Gillerstedt 45 Svetsare Kungälv Texter FB       Texter
8 Billy Kaldemark 66 Pensionär Kungälv
9 Ingela Rossi 63 Fritidsledare Ytterby Texter
10 William Hult 23 Student Ytterby Texter
11 Emelie Gillberg 36 Undersköterska Ytterby                 Texter
12 Fredrik Gullbrantz 53 Behandlingsassistent Ytterby Texter FB
13 Ulrica Brogren 52 Speciallärare Kungälv Texter
14 Sandy Westergren 55 Elektriker Kärna                 Texter
15 Mona Haugland 73 fd. Undersköterska Kungälv       FB
16 Daniel Tengwall 45 Maskinoperatör Ytterby                 Texter
17 Robin Lundin 36 Lärare Kungälv
18 Tobias Wallin 33 Barnskötare Kungälv
19 Erika Sjöblom 47 Undersköterska Kareby Texter FB
20 Parker Ayewubo 36 Elevassistent Kungälv
21 Kathrine Månsson 53 Tulltjänsteman Ytterby Texter
22 Bernt Lundborg 72 Pensionär Kungälv Texter
23 Birgitta Jähnke 61 Tidningsbud Kungälv Texter
24 Owe Johansson 61 Metallarbetare Kungälv
25 My Jansson 33 Omsorgshandledare Kungälv Texter
26 Lennart Martinsson 69 Pensionär Ytterby
27 Maria Steen 54 HR specialist Kungälv
28 Per-Ante Wikberg 69 pd Polis Kungälv
29 Anne-Lise Lindström 63 Socialsekreterare Harestad
30 Mats Frisell 71 Pensionär Romelanda
31 Anna-Carin Lilja 51 Ytterby
32 Mikael Hedström 28 Ombudsman Kungälv
33 Lovisa Bengtsson 23 Florist Kungälv
34 Peter Gustafsson 50 Materialhanterare Kungälv
35 Isabella Brogren 23 Sjuksköterska Kungälv
36 Michael Hennler 46 Undersköterska Kungälv
37 Kristina Svärd Johansson 54 Specialpedagog Harestad
38 Thomas Emanuelsson 57 Ombudsman Ytterby
39 Carin Gerefalk 38 Materialhanterare Kärna
40 Fredrik Schandorff 40 Filialföreståndare Kungälv
41 Monica Hogstam 79 Pensionär Kungälv
42 Bengt Ludvig 73 Pensionär Marstrand
43 Anna Gullbrantz 54 Personlig assistent Ytterby
44 Liban Wehlie 62 Kungälv
45 Mona-Britt Gillerstedt 77 fd. Distriktssköterska Kungälv
46 Kjell-Åke Åkesson 75 Pensionär Kungälv
47 Gun Abrahamsson 75 Pensionär Kungälv
48 Benny Lindström 67 Ingenjör Harestad
49 Jeanette Johansson 45 Vårdbiträde Kungälv
50 Bo Carlsson 69 fd. Brandingenjör Kungälv
51 Linda Zackariasson 46 Förhandlare Kungälv
52 Kent Aulin 80 Pensionär Kärna
53 Ywonne Nordin 77 fd. Förskollärare Kungälv
54 Robert Warper 42 Pedagog Kungälv
55 Joakim Eriksson 50 Lantmästare Kungälv Texter
56 Gjergi Pepci 35 Fiskförsäljare Kungälv
57 Lars-Gunnar Andersson 73 Pensionär Ytterby
58 Mike Höglund 68 Byggkonsult Harestad
59 Gösta Ingemar Carlsson 75 Pensionär Harestad
60 Evert Svensson 98 fd. Ledamot av Sveriges riksdag Kungälv             Texter

Våra topp tre

Valsedeln toppas av Camilla Haag som är partiordförande för Socialdemokraterna i Kungälv. Som förstanamn på valsedeln tar hon ledningen för Socialdemokraternas samlade arbete i Kungälv. Camilla jobbar som undersköterska och är också skyddsombud, vald av fackförbundet Kommunals medlemmar.

Jag och alla andra förtroendevalda får våra uppdrag av partiet som leds av en kvinna i Kungälv och en kvinna i riket, det ska vi visa tydligt för alla och det är jag stolt över. Det känns väldigt tryggt och stabilt att samarbeta med Camilla, säger Miguel Odhner.

Miguel Odhner, andranamn på valsedeln, är Kommunstyrelsens ordförande. Miguel leder idag Kungälv kommun som är välskött och i hög takt förändras från en ort till en modern och attraktiv stad. Årsmötet uttalade, på Camilla Haag med den Socialdemokratiska styrelsens förslag, att Miguel Odhner är Socialdemokraterna i Kungälvs kandidat till ordförande för kommunstyrelsen.

Miguel gör ett mycket bra jobb som Kommunstyrelsens ordförande med att leda både en politisk majoritet och kommunen. Det vill vi att han ska fortsätta att göra även nästa mandatperiod, säger Camilla Haag.

Sandra Mattiasson, tredjenamn på valsedeln, är SSU-distriktets ordförande och leder den Socialdemokratiska ungdomspolitiken och driver frågor som fler riktiga mötesplatser för alla unga och fri kollektivtrafik för ungdomar.

Visningar: 2211