En tryggare äldreomsorg för alla

Pia Gillerstedt

45 år från Kungälv
Svetsare
Kandidat #7, Kommunfullmäktige / Socialdemokraterna i Kungälv

Mitt namn är Pia Gillerstedt, jag är född och uppvuxen i Kungälv. Jag är utbildad svetsare men har även tillbringat en del år på universitetet med ämnen inom kultur, konst och museiologi men även mer tekniska områden såsom kemi och strålningsfysik. De senaste åren har jag haft förmånen att arbeta som social- och omsorgsråd inom Kungälvs Kommun. Ett arbete jag gärna vill fortsätta med.

Jag är ordförande i Tro och Solidaritet i Kungälv och styrelseledamot i HBTS Göteborg och S-Kvinnor i Kungälv.

En tryggare äldreomsorg för alla

Arbetet med en trygg äldreomsorg behöver fortsätta, vi mycket kvar att göra. Det handlar om arbetsmiljö, kompetensutveckling för medarbetarna och att kunna sätta omsorgstagarna i fokus. Andelen äldre som behöver stöd och hjälp i vardagen ökar. I den ökningen finns även en andel LSS-personer och HBTQ+ äldre.

Detta ställer krav på den kommunala äldreomsorgen att fortsätta utvecklas.


Se fler texter av pia

 

Träffar: 136