Höj kvaliteten i välfärden

Sandy Westergren, 55 år från Kärna, Elektriker, Kandidat #14, Kommunfullmäktige / Socialdemokraterna i Kungälv

Läs mer

Kust, älv och hav tillhör alla

Allemansrätten är unik och den ska vi värna om, den bidrar i förlängningen till en jämlik folkhälsa eftersom utevistelse och friluftsliv ger oss välbefinnande och en god fysisk och psykisk hälsa

Läs mer

Valsedel Kommunfullmäktige 2022

Valsedeln toppas av partiets lokala ordförande Camilla Haag följd av kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner och därefter SSU-distriktets ordförande Sandra Mathiasson.

Läs mer