Skolan måste bli en trygg plats för alla elever

William Hult

23 år från Ytterby
Student
Kandidat #10, Kommunfullmäktige / Socialdemokraterna i Kungälv

Mitt namn är William Hult. Jag är 23 år gammal och har levt i Ytterby hela livet. Jag studerar just nu statsvetenskap på Göteborgs universitet.

Skolan måste bli en trygg plats för alla elever

För mig så är skolan den viktigaste frågan i höstens val. Skolan måste vara en plats där alla kan känna sig trygga och sedda. Samtidigt så måste skolan utmana alla elever att lära sig, samtidigt som man får det stöd man behöver. Tyvärr så når inte vår skola dessa mål idag. Även om de flesta uppfattar skolan som en trygg plats så känner alldeles för många sig otrygga i skolan. Många känner även att de inte får det stöd de behöver i skolan. Vi socialdemokrater går därför till val på att återinföra skolvärdar i skolan, att få fler specialpedagoger och speciallärare i skolan och att NPF säkra alla kommunens skolor. Med dessa åtgärder kommer vi komma långt på vägen till en bättre skola för alla elever i Kungälv!