Fossilfritt Kungälv 2030

Benny Lindström

67 år från Harestad, Kungälv
Ingenjör
Kandidat #48, Kommunfullmäktige / Socialdemokraterna i Kungälv

Jag heter Benny Lindström och är Ingenjör. Jag och bor på landet i Harestad tillsammans med min fru Anne-Lise. Vi har 3 barn och 6 barnbarn. Mina intressen är båt, fiske, snickra och ny teknik.

Fossilfritt Kungälv 2030

Kärna, Marstrand, Tjuvkil och Kode. Vi har genom samtal med boende och medlemmar tagit fram ett program ”Det här vill vi göra där du bor” som jag tycker du ska läsa. För mig är det viktigt att vi utvecklar kustsamhället så det blir attraktivt för alla att vara här. Det ska fungera att bo här, näringsverksamheter ska känna att det finns goda förutsättningar och vår turistnäring ska växa.

VA-utbyggnaden måste vara lokalt anpassat

Detta ställer stora krav på vårt samhälle vad gäller energi, VA, kommunikation och boende. VA-utbyggnaden måste blir mer kostnadseffektiv med alternativa lokala hållbara lösningar och för företagen måste det också finnas bostäder till personal, inte minst på orter som Marstrand. Vi ska ha en levande landsbygd där vi alla kan vara året runt. Detta kräver goda kommunikationer, billiga hyresrätter och ett långsiktigt tänkande vid planering.