Barn och ungdomar är vår framtid

Parker Ayewubo

36 år från Kungälv
Socialpedagog
Kandidat #20, Kommunfullmäktige / Socialdemokraterna i Kungälv

Barn och ungdomar är vår framtid

Jag vill ha ett Kungälv där ungdomar kan känna sig trygga i sitt närområde. Ett Kungälv som är tryggt att växa upp i och där alla kan känna sig inkluderade oavsett bakgrund och kön. Vi behöver skapa fler säkra platser för ungdomar att kunna träffas på, öka tryggheten med mer vuxennärvaro. Barn och ungdomar är Kungälvs framtid och det vi gör för dom idag kommer vi se vinsten av i framtidens Kungälv!

 

Träffar: 205