Mona Haugland, S.t undersköterska, Kungälv

Jag vill:
Att företagen får fortsätta växa inom vår kommun.
Att inflyttningen av arbetskraft fortsätter.
Att alla ungdomar får en bra start i livet, med en trygg förskola, skola och fritid.
Att äldre ska känna trygghet och erbjudas ökade aktiviteter, efter önskemål.

Läs mer