Ett Kungälv tillgängligt för alla

Lars-Gunnar Andersson

73 år från Ytterby
Pensionär
Kandidat #57, Kommunfullmäktige / Socialdemokraterna i Kungälv

Ett Kungälv tillgängligt för alla

Jag är socialdemokrat och arbetar för ökad tillgänglighet i Kungälvs Kommun. Det måste tillgänglighetsanpasssas, alltifrån badplatser till attt vi skall kunna röra oss fritt i Kungälvs stad. Det skall vara en självklarhet och detskall ligga i samhällets intresse att alla skall ha samma förutsättningar för ett gott liv.