Ett tryggt Kungälv, även nattetid

Mona Haugland

73 år från Kungälv
fd. Undersköterska
Kandidat #15, Kommunfullmäktige / Socialdemokraterna i Kungälv

Ett tryggt Kungälv, även nattetid

För mig är Jämlikhet och Social hållbarhet, där ALLA unga ska uppmärksammas i skolan och på fritiden, prio 1. Där NOLLTOLERANS mot gängbråk, kriminalitet samt missbruk av Narkotika är det jag vill, ska uppmärksammas och få slut på.

Vi bygger ”ARENA” Kungälv, för ALLA medborgare, ung som äldre, dig med funktionsvariation m.fl.
Ett tryggt Kungälv, där vi ska kunna vistas ute, även efter mörkrets inbrott.

Här ska alla som kan bidraga till sin egen försörjning, genom skola och arbete.
En röst på Socialdemokraterna ( S ) och mig, ger resultat när vi jobbar tillsammans.

 

 


Se fler texter av Mona