Anhöriga måste få ett fint och värdigt avslut

Isabella Brogren

23 år från Kungälv
Sjuksköterska
Kandidat #35, Kommunfullmäktige / Socialdemokraterna i Kungälv

Mitt namn är Isabella Brogren och jag är 23 år.
Jag är legitimerad sjuksköterska och jobbar på Kungälvs sjukhus på en avdelning där vi bland annat vårdar patienter i livets slutskede. Detta har gett mig insikt i hur viktigt det är att ha ett helhetsperspektiv där man jobbar med både patienten och de anhöriga när de har en svår tid i livets slutskede.

Anhöriga måste få ett fint och värdigt avslut

Att ha rätt utbildning och kompetens i vilka möjligheter det finns för att få den bästa anpassad vården för patienten och anhöriga är oerhört viktig.

Därför anser jag att Kungälvs kommun skall ha ett hospice där patienten och anhöriga får ett fint och värdigt avslut tillsammans.

Träffar: 62