Skolans pengar ska stanna i skolan

Kristina Svärd Johansson

54 år från Harestad
Specialpedagog
Kandidat #37, Kommunfullmäktige / Socialdemokraterna i Kungälv

Jag heter Kristina Svärd Johansson och bor inte långt från Kornhalls färja i Harestad. Jag är utbildad grundskollärare och speciallärare och arbetade under många år i skolan i Kungälv. Numera arbetar jag som specialpedagog på en gymnasieskola i Göteborg.

Skolans pengar ska stanna i skolan

Skolan är en plats som ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande. Utbildningen ska vara likvärdig oavsett var du bor eller vilket stöd du behöver. Tyvärr ser det inte ut så idag och vi behöver fler utbildade lärare och en ökad satsning på elevhälsa.

Pengar som är avsedda för barn och ungas utbildning ska därför inte gå till vinstjakt och utdelning, utan stanna i skolans verksamhet.