HBTQ-flagga transpersoner

HBTQ+ handlar om mänskliga rättigheter – det handlar om dig, mig och oss alla. Vi måste stå upp för det öppna samhälle vi har och kämpa vidare för att vi alla ska få vara oss själva. Tillsammans måste vi begränsa mörka krafter med nazistiska och rasistiska inslag. Alla människor skall få vara sig själva oavsett vilken vem man älskar.

Att få vara den en är

I vårt HBTQ politiska program är vi tydliga med att individen är den som har rätt att bestämma hur hen vill definiera sig. Den diskriminerande kulturen som finns i dagens samhälle vill jag vara med och förändra. Vi behöver ett samhälle där lagen inte skiljer på HBTQ+personers rättigheter som föräldrar från andra. Det är dags för en könsneutral föräldrapresumtion. Det finns många unga vars psykiska ohälsa är direkt relaterad till att dom är rädda för vad omgivningen tycker eller anser sig ha rätt att tycka om vem dom ska älska eller hur dom definierar sig själva.

Ett tryggt samhälle för alla

I ett tryggt samhälle där en person inte möts av kränkande särbehandling på arbetsplatsen, skolan eller fritiden på grund av andras okunskap, fördomar och rädslor. Ingen ska behöva ligga sömnlös av oro för vad familjen, kollegor, eller andra anser sig ha rätt att utrycka. Därför anser vi att det är det orimligt att tillåta skolor med en konfessionell grund. Skolan måste vara fördomsfri och en plats där barnen kan växa utan att utsättas för antidemokratiska krafter.

Ett nytt program

Socialdemokraterna har nyligen antagit ett nytt HBTQ+program vilket du kan ta del i genom länkarna nedan.

Den 9 september väljer DU vilket samhälle vi ska lämna över till våra barn.

HBTQ+ är det samma som mänskliga rättigheter, tillsammans är vi starka.

 

Pia Gillerstedt

Pia Gillerstedt
1:e vice ordförande Kommunfullmäktige


Socialdemokraterna ger tryggare samhälle – även för transpersoner!
Socialdemokraterna ger tryggare samhälle – även för transpersoner!
Transpersoner ska ha samma möjlighet att leva fullt ut som sig själva, i ett samhälle fritt från hat, hot och våld! Nu har ännu ett viktigt steg på väg mot den visionen tagits, när riksdagen sa ja till regeringens förslag om att inkludera transpersoner i hetslagstiftningen och straffskärpningsregeln vid hatbrott! En valseger för Socialdemokraterna i höst säkrar hetsförbudet, och ett mer jämlikt och tryggt samhälle för transpersoner!
Vill du ha en annan utveckling?
Vill du ha en annan utveckling?
I dagarna presenterades jämlikhetskommissionens rapport för den S-ledda regeringen. Vi Socialdemokrater vill skapa ett mer jämlikt samhälle. Det går att förändra. Därför uppmanar vi dig att gå med i Socialdemokraterna. Ta steget och påverka.
Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt.
Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt.
Nu är West Pride slut för 2018 men det betyder inte att arbetet för hbtq+frågorna kan vila till nästa år. Tyvärr finns det många som fortfarande har svårt att vara öppna med sin läggning. Kommunerna måste bli bättre på att jobba med dessa frågor året runt.
HBTQ+ handlar om mänskliga rättigheter
HBTQ+ handlar om mänskliga rättigheter
HBTQ+ handlar om mänskliga rättigheter – det handlar om dig, mig och oss alla. Vi måste stå upp för det öppna samhälle vi har och kämpa vidare för att vi alla ska få vara oss själva. Tillsammans måste vi begränsa mörka krafter med nazistiska och rasistiska inslag. Alla människor skall få vara sig själva oavsett vilken vem man älskar.