HBTQ+ handlar om mänskliga rättigheter

HBTQ-flagga transpersoner

HBTQ+ handlar om mänskliga rättigheter – det handlar om dig, mig och oss alla. Vi måste stå upp för det öppna samhälle vi har och kämpa vidare för att vi alla ska få vara oss själva. Tillsammans måste vi begränsa mörka krafter med nazistiska och rasistiska inslag. Alla människor skall få vara sig själva oavsett vilken vem man älskar.

Att få vara den en är

I vårt HBTQ politiska program är vi tydliga med att individen är den som har rätt att bestämma hur hen vill definiera sig. Den diskriminerande kulturen som finns i dagens samhälle vill jag vara med och förändra. Vi behöver ett samhälle där lagen inte skiljer på HBTQ+personers rättigheter som föräldrar från andra. Det är dags för en könsneutral föräldrapresumtion. Det finns många unga vars psykiska ohälsa är direkt relaterad till att dom är rädda för vad omgivningen tycker eller anser sig ha rätt att tycka om vem dom ska älska eller hur dom definierar sig själva.

Ett tryggt samhälle för alla

I ett tryggt samhälle där en person inte möts av kränkande särbehandling på arbetsplatsen, skolan eller fritiden på grund av andras okunskap, fördomar och rädslor. Ingen ska behöva ligga sömnlös av oro för vad familjen, kollegor, eller andra anser sig ha rätt att utrycka. Därför anser vi att det är det orimligt att tillåta skolor med en konfessionell grund. Skolan måste vara fördomsfri och en plats där barnen kan växa utan att utsättas för antidemokratiska krafter.

Ett nytt program

Socialdemokraterna har nyligen antagit ett nytt HBTQ+program vilket du kan ta del i genom länkarna nedan.

Den 9 september väljer DU vilket samhälle vi ska lämna över till våra barn.

HBTQ+ är det samma som mänskliga rättigheter, tillsammans är vi starka.

 

Pia Gillerstedt

Pia Gillerstedt
1:e vice ordförande Kommunfullmäktige


Arbete
Arbete
Arbete är en central del av livet. Ingen ska mobbas eller diskrimineras på sin arbetsplats.
1 Maj 2021 – Välfärden först
1 Maj 2021 – Välfärden först
Under pandemin har vårt land utsatts för otroliga prövningar men också visat på en fantastisk styrka. Personal i vård och omsorg har gjort enorma insatser, och befolkningen har visat på prov på uthållighet och solidaritet. Nu när vi snart är igenom pandemin måste Sverige framåt.
Tre juridiska kön
Tre juridiska kön
Många transpersoner upplever att de inte kan leva i enlighet med sin könsidentitet och att det påverkar hälsan negativt.
IDAHOT 17 Maj
IDAHOT 17 Maj
Många som hör 17 Maj tänker nog på vårt grannland Norge som firar sin nationaldag och norska flaggan. För mig är det en annan flagga som ska hissas, nämligen regnbågsflaggan. För 17 Maj är även Internationella dagen mot homofobi, transfobi och bifobi. Att det blivit just detta datumet är för att WHO slutade räkna homosexualitet som en psykisk sjukdom 17 Maj 1990. Så enligt Världshälsoorganisationen var du inte längre sjuk om du var homo. Endast 31 år sedan.
För oss kommer välfärden först
För oss kommer välfärden först
Välfärden gör Sverige unikt. Den ska finnas där och ge oss trygghet genom hela livet. Men välfärden måste stärkas och personalen ha bra villkor. Vi har alltid och kommer alltid att sätta välfärden först.
Psykisk hälsa
Psykisk hälsa
Vi vill att det ska vara lika lätt att och självklart att gå till en kurator för sin psykiska ohälsa som det är att gå och kolla upp en stukad fot på vårdcentralen.
Vill du ha en annan utveckling?
Vill du ha en annan utveckling?
I dagarna presenterades jämlikhetskommissionens rapport för den S-ledda regeringen. Vi Socialdemokrater vill skapa ett mer jämlikt samhälle. Det går att förändra. Därför uppmanar vi dig att gå med i Socialdemokraterna. Ta steget och påverka.
Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt.
Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt.
Nu är West Pride slut för 2018 men det betyder inte att arbetet för hbtq+frågorna kan vila till nästa år. Tyvärr finns det många som fortfarande har svårt att vara öppna med sin läggning. Kommunerna måste bli bättre på att jobba med dessa frågor året runt.
Skolan
Skolan
Barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin vakna tid i skolan. Det är viktigt att under trygga former få ta till sig kunskap, bli behandlad med respekt och få vara den hen är.
Internationella kvinnodagen
Internationella kvinnodagen
Idag är det internationella kvinnodagen. Vår omvärld är inte trygg och när krig kryper inpå oss är det viktigt att vi tillsammans fortsätter arbeta för flickors rättigheter. Vi behöver göra vad vi kan för att ge alla flickor en bra start.
HBTQ+ handlar om mänskliga rättigheter
HBTQ+ handlar om mänskliga rättigheter
HBTQ+ handlar om mänskliga rättigheter – det handlar om dig, mig och oss alla. Vi måste stå upp för det öppna samhälle vi har och kämpa vidare för att vi alla ska få vara oss själva. Tillsammans måste vi begränsa mörka krafter med nazistiska och rasistiska inslag. Alla människor skall få vara sig själva oavsett vilken vem man älskar.
HBTQ+äldre
HBTQ+äldre
HBTQ+ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.
Socialdemokraterna ger tryggare samhälle – även för transpersoner!
Socialdemokraterna ger tryggare samhälle – även för transpersoner!
Transpersoner ska ha samma möjlighet att leva fullt ut som sig själva, i ett samhälle fritt från hat, hot och våld! Nu har ännu ett viktigt steg på väg mot den visionen tagits, när riksdagen sa ja till regeringens förslag om att inkludera transpersoner i hetslagstiftningen och straffskärpningsregeln vid hatbrott! En valseger för Socialdemokraterna i höst säkrar hetsförbudet, och ett mer jämlikt och tryggt samhälle för transpersoner!
Tal av Joakim Berlin, HBT(S)
Tal av Joakim Berlin, HBT(S)
Vi Socialdemokraterna vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är vårt mål.

Träffar: 4103