Tal av Joakim Berlin, HBT(S)

 

Joakim Berlin
HBT(S)

Länk till övriga tal

Vi Socialdemokrater

Vi Socialdemokraterna vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är vårt mål.

Vårt samhälle genomsyras av olika normer som talar om hur vi bör vara och agera. Normer är en viktig och sammanhållande del av samhällets sociala struktur. Men en del normer är diskriminerande.

Vi har gått från ett samhälle där vi trodde på att använda ordet alla, så ser vi nu på normer som inte alltid inkluderar alla . Men vi tror på ett samhälle som inkluderar i vårt mål för ett bättre samhälle.

Kvinnor och HBTQ personer ska generellt sätt inte få sämre lön baserat på att de just bara är kvinnor eller om en tillhör en minoritet. Vi socialdemokrater vill ha ett ha ett samhälle där HBTQ
familjer kan få samma rättigheter i föräldrabalken som i föräldraförsäkringen.

Att ingen mobbas i skolan eller på fritiden bland de barn och unga som ä HBTQ personer och får kämpa för att kunna studera och tillslut klara sin skolgång. För att nå jämlikhet måste vissa få mer stöd och normer som är dåliga ändras på.

Jag vågade inte vara öppen när jag var ung med att jag är en HBTQ person. En kille som gillar killar. Det var först när jag hamnade i gymnasiet när kuratorn i gymnasiet pratade om homo och bisexualitet, 1989, att en kunde vara det, som jag vågade ta steget för mina kompisar. Det var ju ovanligt då. Idag är det annorlunda men då måste vi också skapa trygga rum och stötta människor som råkar illa ut på vägen och skapa mötesplatser för HBTQ personer som behöver stöd.

Vi socialdemokrater måste stå upp för alla lika värde och inte falla för de högerkonservativa krafter som inte vill att alla ska få samma möjligheter.

Vi ska stå upp för ett solidariskt samhälle där vi kan växa upp och som stöttar oss genom hela livet och finns där när livet blir svårt som under pandemin och sedan få en trygg och bra pension.

Tack för att jag fick äran att tala på 1 maj!

Träffar: 335