Med medborgarnas och Kungälvs bästa i fokus

Denna vecka registrerar Ekonomiberedningen sin rambudget för 2025-2028 med utblick 2032, och nästa vecka kommer detaljbudgetstyrningen av 2025 presenteras. Miljöpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna har bedrivit ett ansvarsfullt ledarskap och det kommer vi att fortsätta göra framöver, med siktet inställt på minskat klimatavtryck, ansvarsfull ekonomi, social hållbarhet och ett tryggare Kungälv för alla. 

 

En bra skola för alla 

Vi i majoriteten kommer investera 670 miljoner 2025 i nya skolor, omsorgsplatser, infrastruktur med mera. Vi kommer att prioritera skolan och göra flertalet investeringar på våra skolor. Vi kommer att styra resurserna dit de behövs, för att säkerställa en bra skola för alla. Alla elever ska ha rätt förutsättningar för att kunna utvecklas utifrån sin situation. 

 

Välfärdsarbetarna 

Vi prioriterar vår välfärd och de som dagligen arbetar för att leverera den i våra verksamheter. Arbetsmiljön för våra anställda är viktig och vi värnar om den kompetens vi har. Utmaningarna med kompetensförsörjningen fortsätter och lika så arbetet med att stötta de verksamheter som har extra stort behov. 

 

Vi ska bygga med ansvar

Arenaområdet är en stor investering, men det kommer att bidra till ett bättre förening- och kulturliv med ökad attraktivitet, minskat klimatavtryck och en mer långsiktig ekonomisk politik. Detta eftersom vi undviker stora underhållskostnader och renoveringsbehov på de anläggningar som vi har idag. Vi kommer bygga med ansvar och ställa krav på att våra byggarbetsplatser är säkra och arbetar förebyggande för att förhindra arbetsplatsolyckor. 

 

Beredskap för en föränderlig framtid

Vi kommer öka vår beredskap och vara bättre förberedda på en värld som är i ständig förändring. Vare sig hotet kommer från krig, katastrofer eller klimatpåverkan, så behöver vi alla göra det vi kan för att stötta och hjälpas åt när krisen kommer. Miljön och tryggheten kommer att genomsyra allt vi gör, för att skapa ett bättre och mer hållbart Kungälv.  

 

 

Daniel Tengvall (S)                                     Simon Pasula (M)                                 Carl Adiels (Mp)

        Ekonomiråd                                                 Ekonomiberedningen                          Ekonomiberedningen 

 

 

 

 

 

 

 

Visningar: 8