Joakim Berlin

Den här texten handlar om att vara ung och växa upp som kristen och homosexuell. Den handlar om kärlek och hat. Den handlar om att slitas mellan fördömmande åsikter och kärleksbudskap. 

Att vara ung

När jag kom in i tonåren blev längtan att visa att jag var bög ännu större och att få visa fler sidor av mig. Det var först när jag var 16 år som jag vågade visa det. Mina kompisar fanns där men omgivningen var ibland förstående ibland inte. Påvägen genom livet accepterade jag mig själv mer och mer och jag stod upp för mig själv. Och valde de människor som gav mig omtanke och kärlek. Men det har också funnits en annan kärlek. En länk med Gud. Under tiden jag var ung vuxen brottades jag med den kristna världens kärleksbudskap och de jag mötte som var troende som oftast fördömde homosexuella. Det gjorde att länken till Gud fanns där i mig men inget jag varken visade eller anammade.

Kärlek före hat

Jag gifte mig och fann kärleken som skyddade oss för de som fördömde oss eller av oförstånd inte såg kärleken mellan oss i massmedia eller i Göteborg. Vi umgicks med de som såg oss som vi var och vår kärlek. Vi kämpade genom alla åren för våra och andras rättigheter. Orättvisor och mänskliga rättigheter att få vara som en är men ändå olika men med samma möjligheter som alla andra. Vi separerade och skilde oss efter 19år. Men vi är idag vänner för vi fanns för varandra under så lång tid att valde vår vänskaplig kärlek före hat.

Att få komma ut som troende socialdemokrat!

När jag skilde mig växte Gud i mig och samtidigt frågad en vän mig om jag vilja engagera mig partipolitiskt. Vännen var medlem i socialdemokrater för tro och solidaritet. Då var det som något öppnade sig inom mig. Jag ville visa världen att jag var troende och jag var socialdemokrat som står för solidaritet och ett samhälle för alla. Ett samhälle där vi påverkar demokratiskt med öppenhet och för en hållbar värld. En värld där vi bekämpar orättvisor och där alla kan få vara sig själva oavsett om en är som jag både HBTQ+person, troende kristen och socialdemokrat. Inte lätt men det är enda vägen. Att kämpa för en värld där alla får vara som de är!

Happy Pride!


Joakim Berlin
Distriktsordförande
Socialdemokrater tro och solidaritet


Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt.
Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt.
Nu är West Pride slut för 2018 men det betyder inte att arbetet för hbtq+frågorna kan vila till nästa år. Tyvärr finns det många som fortfarande har svårt att vara öppna med sin läggning. Kommunerna måste bli bättre på att jobba med dessa frågor året runt.
Vill du ha en annan utveckling?
Vill du ha en annan utveckling?
I dagarna presenterades jämlikhetskommissionens rapport för den S-ledda regeringen. Vi Socialdemokrater vill skapa ett mer jämlikt samhälle. Det går att förändra. Därför uppmanar vi dig att gå med i Socialdemokraterna. Ta steget och påverka.
Socialdemokraterna ger tryggare samhälle – även för transpersoner!
Socialdemokraterna ger tryggare samhälle – även för transpersoner!
Transpersoner ska ha samma möjlighet att leva fullt ut som sig själva, i ett samhälle fritt från hat, hot och våld! Nu har ännu ett viktigt steg på väg mot den visionen tagits, när riksdagen sa ja till regeringens förslag om att inkludera transpersoner i hetslagstiftningen och straffskärpningsregeln vid hatbrott! En valseger för Socialdemokraterna i höst säkrar hetsförbudet, och ett mer jämlikt och tryggt samhälle för transpersoner!
HBTQ+ handlar om mänskliga rättigheter
HBTQ+ handlar om mänskliga rättigheter
HBTQ+ handlar om mänskliga rättigheter – det handlar om dig, mig och oss alla. Vi måste stå upp för det öppna samhälle vi har och kämpa vidare för att vi alla ska få vara oss själva. Tillsammans måste vi begränsa mörka krafter med nazistiska och rasistiska inslag. Alla människor skall få vara sig själva oavsett vilken vem man älskar.