Internationella kvinnodagen

Idag är det internationella kvinnodagen. Vår omvärld är inte trygg och när krig kryper inpå oss är det viktigt att vi tillsammans fortsätter arbeta för flickors rättigheter. Vi behöver göra vad vi kan för att ge alla flickor en bra start.

En grundläggande mänsklig rättighet

Den första internationella kvinnodagen uppkom i arbetet för kvinnlig rösträtt, rätten att inneha offentliga ämbeten och rättigheter i arbetslivet, detta var 1909. FN gick in 1945 och fastslog att det är en grundläggande mänsklig rättighet med jämlikhet mellan kvinnor och män. Mycket har gjorts men vi har arbete kvar att göra både här hemma och runt om i världen. Det har nu gått över 70 år och vi har mycket kvar att göra. Idag finns det många organisationer runt om i världen som jobbar för kvinnor och flickors rättigheter. Tyvärr finns det krafter som jobbar mot kvinnors rättigheter. Vi måste jobba vidare från kommun till riksdag, från arbete med enskilda individer till arbete med grupper, vi måste vända på varje sten för att nå målet om ett jämlikt samhälle!

Mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vi har i Sverige kommit långt med jämställdhetsarbetet, men trots det finns det unga kvinnor och flickor som får höra att vissa yrken inte är för dem. Det finns unga kvinnor som inte får umgås med klasskamrater efter skolan. Det finns unga kvinnor som som inte får själva bestämma hur dom ska klä sig eller vem dom ska gifta sig med. I Kungälv jobbar vi tillsammans med andra kommuner i Göteborgsregionen mot hedersrelaterat våld och förtryck via Stödcentrum heder. Hit kan både den som är utsatt och arbetar med utsatta vända sig för att få hjälp. Hör du något, känner du någon – tipsa om Stödcentrum. Flickor och kvinnor har och ska ha rätt att bestämma över sina liv och sina kroppar. Vi ska gå framåt med rättigheter inte bakåt så som det sker i vissa delar av världen.

Jämlikt samhälle

Tillsammans måste vi jobba vidare för att alla ska känna sig trygga i vårt land. Vi lever i ett land där demokrati och mänskliga rättigheter är en del av oss. Men så är det inte i vår omvärld det något vi måste fortsätta att kämpa för. Här i Sverige och ute i värden behöver vi jobba vidare för att kvinnor och män ska ha samma rättigheter. Alla skall ha rätt att utbilda sig, rätt till sjukvård, rätt att få älska den man vill oavsett kön och rätt att vara en aktiv del av samhället.

Tillsammans måste vi fortsätta kampen för ett jämlikt samhälle det går inte att göra på en dag om året, det gör vi tillsammans varje dag året runt. Vi kan inte sluta, vi får inte vila utan måste hela tiden fortsätta framåt. Internationella kvinnodagen är en av många dagar vi har för att uppmärksamma att det finns arbete kvar att göra.

Vi socialdemokrater står för ett jämlikt samhälle där män och kvinnor ska ha samma möjligheter och rättigheter på livet alla områden. Män och kvinnor ska behandlas som jämlikar.

Pia Gillerstedt
Social- och omsorgsråd

Träffar: 132