HBTQ+äldre

HBTQ+ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

Det har gjorts mycket för att stärka och kompetens höja våra medarbetare inom äldreomsorgen. Nu behöver vi jobba vidare och ta fram en handlingsplan för att öka HBTQ+kompetensen inom de egna verksamheterna. Vi behöver även påbörja arbetet med att HBTQ+certifiera den kommunala äldreomsorgen.

HBTQ+äldre och deras anhöriga ökar

Andelen äldre som behöver stöd och hjälp i vardagen från kommunen kommer öka. I den ökningen kommer även andelen HBTQ+ äldre och deras anhöriga öka. Genom att höja kompetensen inom vård och omsorg så ökar vi tryggheten. Alla ska känna sig trygga och väl mottagna när de söker vård och får omsorg i kommunen.

Allas lika värde

Allas lika värde och rätt är en socialdemokratisk kärnfråga och det innebär nolltolerans mot trakasserier av alla slag. Kungälvs kommun ska vara en plats där alla känner sig välkomna. Därför behövs kunskaper och aktiva åtgärder för att motverka fördomar, diskriminering och kränkningar.

Trygg och värdig äldreomsorg

Arbetet med en trygg och värdig äldreomsorg tar inte slut. Det är för oss viktigt att äldre HBTQ+ personer inte behöver oro sig för vilket bemötande man kommer få eller om man kommer våga vara öppen. Den oro som finns kan delvis bero på att den generationen är uppvuxen i en tid där det var omöjligt att vara öppen. Den som kommit ut ur garderoben ska inte känna sig tvungen att gå in igen för att känna sig trygg i äldreomsorgen.

Därför vill vi:

  • Ta fram en handlingsplan för att öka HBTQ+kompetensen inom de egna verksamheterna.
  • Påbörja arbetet med att HBTQ+certifiera den kommunala äldreomsorgen.

Pia Gillerstedt
Social- och omsorgsråd
Kandidat #7 Kommunfullmäktige


Internationella dagen mot homofobi, transfobi och bifobi är en internationell temadag vars syfte är att öka medvetande om HBTQ-rättigheter. Den firas årligen den 17 maj. Datumet valdes eftersom WHO slutade klassa homosexualitet som en psykisk sjukdom 17 maj 1990.


 

Visningar: 504