Ingen hbtq+person ska behöva välja bort idrotten

I föreningslivet och inom idrottsrörelsen finns det mycket kvar att göra kring attityder och
värderingar när det gäller hbtq+frågor.

Ingen ska behöva välja bort sin idrott

Fortfarande är det många hbtq+personer som bland annat inom lagsporterna väljer att inte vara
öppna med sin sexuella läggning. Ingen hbtq+person ska behöva välja bort idrotten eller dölja sin
läggning bara för att kunna idrotta med kompisarna. Det blir tydligt när vi i media kan läsa att flickan
som älskar sin sport men inte känner sig som en flicka, inte får spela med sina bästa kompisar i
pojklaget för att hennes juridiska kön är flicka. Fortfarande är de flesta idrotterna indelade i
flick/pojk eller dam/herr klasser och serier, så här har vi fortfarande en hel del kvar att göra. Det är
inte heller en självklarhet i vilket omklädningsrum våra hbtq+personer ska byta om och duscha i.

Arbetet behöver intensifieras

Under alla mina år inom idrottsrörelsen först som utövare själv och sedan som tränare/ledare under
många år är detta frågor som aldrig pratats om i de föreningar jag varit verksam i.
Riksidrottsförbundet arbetar med dessa frågor, men arbetet behöver intensifieras och tydliga
incitament skapas så att detta når ut till alla klubbar och föreningar fullt ut. Frågan ska inte sen
stanna på klubb/föreningsnivå utan detta är något som utövare, ledare och tränare behöver prata
om så att det inte är frågor som tystas ner och som göms undan.

En viktig folkrörelse

Hbtq+rörelsen är en viktig folkrörelse som har betytt mycket för att utveckla politiken och för
enskilda individer. Det är angeläget att det finns mötesplatser runt om i landet där hbtq+ personer
kan känna sig trygga och fåra vara den hen är

Därför vill vi

  • Genomföra en gemensam insats mellan föreningslivet, staten och hbtq+ personers intresseorganisationer för att öka öppenheten inom idrotten
  • Att det finns mötesplatser i för hbtq+ personer

Camilla Haag
Ordförande Socialdemokraterna i Kungälv

Träffar: 122